Gipsz

Kéntelenítő berendezés és gipsz-előállítás

A több mint 35 éve lignitbázison üzemelő Mátrai Erőmű működése során mindig nagy hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre. Az 1995-ben hatályba lépett új környezetvédelmi törvény és a végrehajtásra hozott jogszabályok, illetve Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása és a környezetvédelem érdekében tett nemzetközi kötelezettségvállalásai indokolták és ösztönözték a Mátrai Erőmű ZRt.-t a füstgázkéntelenítő-rendszer megvalósítására.1998-2000. években az erőmű megépítette a kibocsátandó füstgáz kéndioxid-tartalmának csökkentését eredményező leválasztó berendezést, a füstgáz-kéntelenítőt. A kiválasztott eljárás a legjobb referenciával rendelkező nedves mészköves technológián alapul. A kéntelenítő berendezést a Mátrai Erőmű ZRt. részére a Deutsche Babcock Anlagen GmbH és az Energiagazdálkodási Intézet  tervezte meg. Az elektrofilterekkel pormentesített füstgázt a blokkoktól  a szívóventilátor (1) közös gyűjtőcsatornába juttatja, innen  a füstgáz a 2 db  kénleválasztó abszorberre (2) kerül. Az abszorberek a IV. és V. blokki Heller-Forgó féle száraz hűtőtornyokon belül (5) kerültek elhelyezésre.

A mosótornyokban a felfelé áramló 120-130°C-os füstgázba vizes mészkőpor-szuszpenziót permeteznek be. A több szinten bepermetezett mészkő-szuszpenzió hatására a forró füstgáz lehűl, a kémiai reakciók eredményeként pedig a mészkő megköti a kéndioxid gázt, miközben kalciumszulfittá alakul. A mosóberendezések zsompjában összegyűlő szulfitiszapot állandó keverés közben, sűrített levegő bevezetésével kalciumszulfáttá, azaz gipsszé oxidálják. Az abszorberek tetején távozó tisztított füstgázból a vízcseppeket az abszorberek tetejére telepített kétrétegű cseppleválasztók (16) választják le.A mosózsompokból elvezetett gipszszuszpenzió víztelenítése hidrociklonokkal (3) és vákuumszalagszűrőkön (8) történik.
A víztelenített (kb. 10-20%) víztartalmú gipsz egy 12000 m3-es tároló raktárban (11) kerül deponálásra, majd a felszedő és kiszállító berendezések (12) segítségével közúti kocsikba (13) kerül, amely mint félkész termék, a hazai építőanyag-ipar potenciális nyersanyagbázisát képzi.  A fentiek alapján keletkezett termék igen finom szemcsés, selymes tapintású. Színe sárgásfehér, de sötétszürke szemcséket is tartalmaz. Néhány hét száradás után színe fakul, fehéredik.
A felhasználhatóság és értékesíthetőség szempontjából igen fontos, hogy a termék nem tartozik a 102/1996. (VII. 12.) kormányrendelet hatálya alá, azaz nem szerepel a Veszélyes anyagok magyarországi jegyzékében, valamint megkapta az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. építőipari műszaki engedélyét. A termék, mint cementgyártási és építőipari segédanyag felhasználható a cementek kötési idejének és szilárdulásának szabályozására valamint építőanyag-ipariban gyártási alapanyagként.              A Mátrai Erőmű ZRt. a termék vizsgálatára az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézetét kérte fel, a vizsgálat összefoglalásában az Intézet megállapította:A termék:
                ●    (REA) gipsz, minimum 95%-os tömeg CASO4 X 2H2O tartalommal,
                ●    nem fertőző, nem tűzveszélyes, önmagával nem reakcióképes, nem tartalmaz
                      gyorsan bomló illetve biológiailag bontható anyagokat, 
                ●    egyetlen vizsgált lehetséges szennyező mennyisége sem érte el a 
                       III. veszélyességi osztály értéket.
A vizsgálat alapvetően - a gipsz kémiai tulajdonságain túl - a technológiából és a felhasznált anyagokból adódóan a kritikus vegyületek és fémek (toxikus nehézfémek) elemzésére terjedt ki.

Vizsgált komponensek: szárazanyag-tartalom, izzítási maradék, pH-érték, vezetőképesség, nitrit, nitrát, szulfát, klorid, ammónium, foszfát, fluorid, KOI, ásványolaj-származékok, szabad és összes cianid, Pb, Cd, Cr, Co, Hg, As, Mn, Cn, Ca, Ba és Zn.A mintavétel az MSZ 21978-8:1998 előírásai szerint, az elemzések a vonatkozó nemzeti szabványok előírásai szerint kerültek elvégzésre.A Mátrai Erőmű ZRt. az energiatermeléssel összhangban, a melléktermékként előállított (REA) gipszet is jól tervezhetően, a kiszállító berendezések rendelkezésre állását, kapacitását figyelembe véve tudja értékesíteni.A termelés kb. 30-40 ezer tonna gipszet jelent havonta. Jelenleg az éves tervek alapján az összes előállított gipsz értékesítésre került. Kereskedelmi vagy műszaki, technológiai kérdésekben egyaránt állunk rendelkezésére: 

Giczey András

főosztályvezető

Erőmű termelési főosztály

Telefon: 37-334-116

Fax: 37-334-086

e-mail:andras.giczey@mert.hu 

Temesvári Gyula

osztályvezető

Üzemviteli osztály

Telefon:37-334-200

Fax: 37-334-088

e-mail: gyula.temesvari@mert.hu 

Csépe Zoltán

ipari park menedzser

Üzemviteli osztály

Telefon: 37-335-240

Fax: 37-334-088

e-mail:zoltan.csepe@mert.hu