2016. évi közgyűlés

Hirdetmény

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2016. évi rendes közgyűlésének időpontja 2016. április 19-én 14.30 óra.

A közgyűlés helye: a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság kultúrterme (3271 Visonta, Erőmű utca 11.)

 

Az Igazgatóság a közgyűlést az Alapszabály előírása szerint 15 nappal a közgyűlést megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze.

A részvényesek közgyűlési jogaikat akkor gyakorolhatják, ha a társaság részvénykönyvében szerepelnek.

 

A társaság 2011. november 3. napjával a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvényekké alakította át, ezért a társaság csak azon részvényesnek tud közgyűlési meghívót küldeni, aki a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés szerint a 2016. március 25-i fordulónapon a részvények tulajdonosaként a részvénykönyvben szerepel.

 

A fentiekre tekintettel kérjük az értékpapírszámla kezelőket, hogy a KELER Zrt. felhívására a KID rendszerben jelentsék be részvényeseinket a tulajdonosi megfeleltetésre.

 

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlésen részt kívánnak venni, a részvénykönyvbe való bejegyzés érdekében keressék fel értékpapírszámla-vezetőjüket. A részvénykönyvbe történő bejegyzés megtörténtéről a részvényes a részvénykönyvet vezető KELER Zrt-nél érdeklődhet 2016. március 29. és 2016. április 15. között az alábbi elérhetőségeken:

 

Kibocsátói Osztály

KELER Zrt.

Tel:1/483-6100

E-mail:kibo@keler.hu

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy az Igazgatóság a részvénykönyvet az Alapszabály előírásának megfelelően 2016. április 15-én lezáratja, és a közgyűlés napját követő munkanapon reggel 07.00 órakor nyittatja meg ismét.

 

 

 

 

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Igazgatósága