Aktualitások

A Mátra Sportegyesület beszámolója az elmúlt 4 évi tevékenységéről

 

A Mátra Erőmű ZRt. által alapított és támogatott sportegyesület alapvető célkitűzése az egyesület tagságának részére a sporttevékenység feltételeinek megteremtése és szervezése, valamint rekreációs kikapcsolódási lehetőség biztosítása.


Az egyesület az utóbbi 4 évben kidolgozott egy sikeres egészségmegőrző programot, (EMP) ami maximálisan figyelembe vette az életkori sajátosságokra adoptálható mozgásformákat. A program lebonyolítása, eredményei és sikerekei öregbítették az egyesület hírnevét. 


Taglétszámunk 640 fő fölé emelkedett a korszerű sportolási lehetőségek miatt, valamint a multi sport szakosztályban új mozgásforma alakult, természetjáró szakág formájában.

A Sakk szakosztály eligazolt a sportegyesülettől, amit az Energia SC vet át.


2016. évben megtartottuk a 4 évenkénti rendes küldött közgyűlést, melyen az egyesület tisztségviselőit a küldött közgyűlés újraválasztotta.

 

A Mátra Sportegyesület a 2016. évben véget ért közgyűlési ciklusban célul tűzte ki, hogy a folyamatosan változó környezetben, a működési, döntéshozói mechanizmusát át kívánja alakítani, korszerűsíteni szeretné.

Ebben az időszakban, a személyi kérdések – tisztújítás - és egy új tisztség beiktatása mellett az Alapszabály átdolgozása is fontos feladatot jelentett, melyben a megszűnő és új az sportági változások is megjelentek. Az eddigi, a négyévente összehívott közgyűlés, mint a Mátra Sportegyesület legmagasabb döntéshozó testülete és a köztes időben a Sportszakmai Tanács funkcióját, feladatait, egy kisebb operatív testület, a Küldött Közgyűlés váltotta fel. Fontos szempont maradt, hogy a tagok képviselete a szakosztályokon, szakágakon keresztül továbbra is létszámarányosan megmaradjon. Az eddigi időszaki közgyűlésünket minden tagunk számára eseti jelleggel a jövőben is működtetni szeretnénk. A Mátra Sportegyesület működését az Egri Törvényszék felügyeli. 


A szervezet gazdálkodása a tervek szerint zajlott, az alapítónk, szponzoraink, valamint a pályázatokon elnyert támogatásoknak köszönhetően, amit ezúton is megköszönünk. 
A működéshez igényelt pályázati támogatásunk nagymértékben hozzájárult a közvetlen működés zavartalanságához, ezáltal közvetve az elért eredményekhez a sikeres programokhoz is. 
Szponzoraink is kitettek magukért, reméljük, eredményeinkre építve sokáig nem pártolnak el mellőlünk.
Fontos rendező elvnek tartjuk a fizetési fegyelmet mind a tagdíj, mind az eseti programok egyéni hozzájárulásai kapcsán.

Javult a versenysportok feltételrendszere, az élsportot továbbra is magasabb szinten tudtuk támogatni elsősorban az infrastrukturális eszközök, szolgáltatások tekintetében, továbbá edzők, trénerek kinevelésével.
Az átgondolt stratégiáink jól tükröződik az országos szintű versenyeredményeinken. 
Ehhez továbbra is hozzájárul sport technikai felszerelésünk jó alkalmazhatósága.

Felkészült edzőink és igen sok társadalmi munkában aktív tagunknak köszönhetően színvonalas saját-, és más egyesületetekkel közös sporteseményt rendeztünk.

Jó érzés olykor több száz (Gyöngyös városi futás, Heves megyei sí diák olimpia, iparági síversenyek), vagy több ezer résztvevőt számláló (Mátrakör kerékpárverseny, Mátrában lebonyolított túrák) versenyt, túrát, diákolimpiát megrendezni, illetve besegíteni más egyesületeknek. A rendezőink mindezt társadalmi munkában, közhasznú alapon végzik.

Az egyesületünk a szerteágazó szakosztályi és EMP sporttevékenységnek köszönhetően egész évben folyamatos sportolási és kikapcsolódási lehetőséget nyújt tagjainak, továbbá az EMP-n keresztül a társaság dolgozói felé.

Szakosztályaink: alpesi sí, tenisz, vízi sport, kosárlabda és multi sport.  A multi sport szakosztályon belül működő szakágaink a kispályás labdarúgás, futó, teke,  asztali tenisz, erőemelő, természetjáró.

Szakosztályaink közös edzőtáborokat és programokat szerveztek más saját szakosztályokkal azok tagjaival, esetenként külső egyesületekkel. Az EMP programnak köszönhetően megnyílt az átjárás az egyes szakosztályok, szakágak között is.

Az egyesület a környékbeli sportfejlesztésben is részt vesz, utóbbi ilyen tevékenységünk a Mátrában kijelölt kerékpárutak jelzésekkel való ellátása, valamint új kerékpárutak felfedezése és előterjesztése. Természetesen az ilyen tevékenységeket is társadalmi munka formájában látjuk el.

A versenyeredményeken túlmenően értékes emberi kapcsolatok alakultak ki, és a sporteseményeken túlmenően a nyári szabadság közös eltöltésére is lehetőségeket nyújtanak a szakosztályi programok.
Több szakosztályunk szervezett ilyen jellegű programot, ahol a szakmai sport mellett a nyári kikapcsolódás is szerepet kapott, mint egy kereszt mozgásforma.

 

Egyesületünk a Villamosenergia Ipari Társaságok által szervezett tömegsport versenyeken (Iparági találkozók) is több sportágban rendszeresen képviselteti magát. Itt az alpesi sí, a tenisz, a vízi sport, a teke, az asztalitenisz, és a futó számokban értünk el az utóbbi 4 évben kimagasló eredményeket mind egyéni, mind csapatversenyben.

 

Szakosztályaink és szakágaink

Alpesi sí szakosztály

A szakosztály vezetője: Hadzsi Sándor

Az egyik legnagyobb taglétszámú, és egyben egyesületalapító szakosztályunk. Több mint 250 fős taglétszámmal rendelkezik. Az elmúlt 4 évben dinamikus létszámnövekedést lehetett megfigyelni, úgy a dolgozói mint a családtagok tekintetében.  Sportszakmai filozófiájuk alapja, hogy nem csak a téli időszakra, hanem az év többi időszakára is biztosítanak programokat tagjaik, más szakosztályi tagok továbbá az EMP résztvevők számára is.

Nagy figyelmet fordítanak a felnőtt hozzátartozók és szakosztályi tagok megmozgatására. A versenycsoport edzéseit rendszeresen látogatják felnőtt tagjaik is. A felkészülés fontos eleme a mindkét csoport és a szakosztály valamennyi tagja által látogatott hétvégi családi kerékpározások, valamint a hidegebb idő beálltával elkezdett családi túrák. A téli időszakot megelőzően valamennyi szakosztályi tagot és ME ZRt munkavállalót fel tudnak szerelni síléccel és sícipővel is. Ezt a lehetőséget egy csekély karbantartási díj megfizetésével mindenki elérheti.

 

A havas időszak legnagyobb szabású programjaik: ausztriai és szlovákiai nagybuszos sítúrák, az iparági sí találkozó, országos bajnokságok és diákolimpia. A nagyobb programok közötti időszakokban hazai síelésekkel teremtenek sí programokat a szakosztályi tagok és az ME munkavállalói részére. A síelések közé illesztve, több alakommal is saját rendezésű versenyeken teremtenek mindenki számára megmérettetési lehetőséget. A versenycsapatuk országos versenyeken való indulása az utóbbi években (az erőműves tömegsport jelentős megerősödése miatt) egyre kisebb jelentőségű, de azért bizonyos versenyeken részt vesznek továbbra is.

 

A tavaszi időszakban úszásoktatást és úszó edzéseket szerveznek a gyerekek részére. Az elmúlt években jó lehetőséget jelentett az EMP-s úszáshoz való csatlakozás, így megteremtették a lehetőséget, hogy a gyerekprogramok mellé a felnőttek részére is tudjunk sportprogramot biztosítani. A nyári időszak mindig a családi és az alapozó kondicionáló táborok időszaka szokott lenni a szakosztály életében. Az elmúlt években mindig megszervezték a családos sporttáboraikat.

 

Edzők:

Minden foglalkozásukat szakképzett edzők és programfelelősök vezetik. Különös hangsúlyt fektetnek az utánpótlás korú fiatalokra, ahol felkészítés során szakedzők tevékenykednek. A közös sportprogramokon is rendszeresen biztosítják a szakmai edzői felügyeletet. A korábbiakban az alábbi sí edzők vezették a foglalkozásokat: Asztalos András vezetőedző, Asztalos Miklós, Keresztesi Koppány, Záray László, Bocsó László edzők. Az edzői utánpótlás biztosítása érdekében 2016-ban 3 új edző szerzett képesítést: Banka Zsolt, Szabó Laura és Hadzsi Bence.

Legeredményesebb versenyzőink az elmúlt időszakban: Molnár Bence, ifj. Záprel Imre, Szlovencsák Panka, Szabó Sára, Szabó Botond, Fehér Luca, Kosztya Eszter, dr. Pógyor Zsuzsanna, Hadzsi Sándor, Kosztya Botond, Szőllősi Sándor és Banka Zsolt.

EMP tevékenységek:

A 2013 második félévben induló EMP-ben a szakosztály több olyan programot prezentált, ami sportszakmai háttérrel előkészített könnyű aerob, illetve kardió mozgást biztosított a dolgozóknak.

A sportprojektek több mozgási lehetőség elve szerint lettek megvalósítva. A stratégiájuk és céljuk az volt, hogy a mozgásban még részt nem vett, illetve keveset sportoló dolgozók is bekapcsolódjanak a programjaikba mindezt a életkor figyelembevételével. Ezért kialakítottak adott évben többszörösen ismétlődő, valamint egymás után több napig tartó, illetve akciós 1 napos programokat. 2016-ig a természetjáró szakág mellett a meghatározó EMP szervező szakosztály.

 

A nyári programjaik fontos részévé váltak az EMP-n keresztül szervezett túrák. Nagyon jól kiegészítették a nyári programkínálatukat.

 

Kosárlabda szakosztály

A szakosztály vezetője Trestyánszki Sándor

A szakosztály létszáma a megalakulást követően folyamatosan emelkedett. Az induló női csapat mellett hamarosan megalakult a férfi csapat is, majd a szakosztályi tagok gyermekeinek bevonásával gyermekcsapatot is szerveztek. 2014-től a külsős tagok arányát csökkentették, ezáltal a létszám 50 fő alá csökkent, majd a 2015. év jelentős létszámemelkedést hozott, s ismételten 60 fő fölé emelkedett taglétszám.

Az életkor előre haladásával korosodó tagok edzéslátogatottsága csökken, és a versenyeken sem számíthatunk már korábbi eredményes játékukra. A tanuló korú fiataljaink, akik nem a régióban tanulnak, oktatási intézményeikben fejlesztik a kosárlabdázásban megszerzett ismereteiket. Ha edzésszinten nem is, de a szervezett tornákon erősítik a szakosztályt.

 

Edzők:

Állami szintű sportszakmai képzésen 2 fő szerezte meg a szükséges képzettséget edzéseink bonyolítására, és a sportversenyek felkészülésének irányítására. Az edzői képesítések megszerzését a kezdeti magas gyermeklétszám is indokolta, továbbá az a törekvés, hogy felnőtt csapatuk valamilyen szervezett bajnokságban is megmérettethesse magát. 2015-ben a budapesti bajnokságban vettek részt, ez évtől azonban megyénkben is indult bajnokság, melyen eredményesen szerepelt a csapat.

 

EMP tevékenységek:

A szakosztályunk oktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján tornatermi edzéseket tervez és bonyolít heti rendszerességgel. Edzőtáborokat az EMP program keretén belül szerveztek az elmúlt 4 évben. Az edzéseken kívül évente szerveznek az iparágon belüli csapatok meghívásával kosárlabda tornát, és részt vesznek meghívásos tornákon is. A tagság részére rövid 2-3 napos sporttáborokat is szerveznek.   

 

 

Tenisz szakosztály

A szakosztály vezetője: Dorogházi Tibor

A szakosztály célja az aktív szabadidős sportolási lehetőség biztosítása. Ennek érdekében tagjaink (és más szakosztályok tagjai) számára egész évben biztosítanak pályahasználatot és edzési lehetőségeket

A szakosztály létszáma az elmúl 4 évben alig változott, jelenlegi létszám 76 fő.

Kezdő és haladó tanfolyamokat biztosítanak szakképzett edzők irányításával a felnőtt munkavállalók és felnőtt családtagjaik részére egész évben, a Sportkertben bérelt pályákon, illetve a 7-es iskolánál lévő pályákon.

Az utánpótlás biztosítása érdekében a munkavállalók gyermekei részére egész évben szerveznek tanfolyamokat és edzési lehetőségeket. Nyáron pedig hagyományosan a tóparti pihenőbázison egyhetes bentlakásos tenisztábort szerveznek, mely évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

 

Edzők:

Szekrényes Gyöngyi, Szekrényes Zsolt és Urbán Attila

 

Versenyek:

Számos szakosztályi szervezésű versenyt tartanak egész évben, egyéni és páros számokban. Az iparági tenisztalálkozókon az évek során számos nagyon jó eredményt sikerült elérni, 2016-ban például a csapatversenyben második helyezést értek el.

 

EMP tevékenységek:

Zsuzsanna Kupa, villamos és bányász napi teniszverseny, nyílt tenisznapok és tenisztanfolyamok.

A programjaik célja megegyezik az EMP céljával, a Mátra Sportegyesületen és a szakosztályon kívüli munkavállalókat minél nagyobb számban bevonni a szervezet sport mozgásformákba

 

Vízi szakosztály

A szakosztály vezetője: Kosztya Botond

Létszámuk az elmúlt években jelentősen nem változott. Az egyesület jelentős részét az erőmű alkalmazottai vagy családtagjai teszik ki. A szakosztály szinte kizárólag a tavaszi időszaktól a kora őszig mutat aktivitást a tóparti bázisukon.

A szakosztály - a Mátrai Erőmű ZRt. – tulajdonában lévő Markazi tópartján található csónakházat üzemelteti. Az egyesület fő küldetését ezen telephely működtetése, fenntartása és szabadidős sportolásra nyújtó lehetőség biztosítása a szakosztály, és erőműves dolgozók részére teszi ki.

Az egyesület aktív tagjai éves rendszerességgel, tavasszal biztosítják az eszközök (vitorláshajók, kajakok, szörfök) felkészítését a szezonra, valamint stég építésével biztosítják a megfelelő vízre szállás lehetőségét. Az elmúlt években a nyári időszakban a hétvégéken felügyeleti rendszerben biztosítják az eszközök és a csónakház elérhetőségét.

 

Oktatások:

Az egyesület szakmai oktató gárdával nem rendelkezik. Egyedül a vitorlázást oktatják főleg gyermekeknek, évekkel ezelőtt mindezt saját tudásunk és tapasztalatunk átadása révén. A szakosztály néhány tagja rendelkezik nagyhajós jogosítvánnyal, melyet igen csekély mértékben tudnak kihasználni.

 

Versenyek:

A versenyekre (Iparági vitorlástalálkozó) való felkészüléseik kizárólagosan a Markazi tavon történnek (természetesen csak a kalóz hajó osztályra van lehetőségük).  Versenyszerű sportolás az iparági versenyen kívül nem történik, hiszen ez nem célja a szakosztálynak és lehetőségek is korlátozottak ezen területen. Egyetlen megmérettetése az egyesületnek az évente rendezett Iparági Vitorlás találkozó melyen folyamatosan részt vesznek. Az elmúlt 4 évben szinte minden alakalommal 2 kalóz valamint 1 nagyhajós vitorlással mérettetik meg magukat. Eredményeik a fent említett felkészülés és lehetőségek miatt is mérsékeltek (középmezőny vége) főleg a nyílt (Nem iparági dolgozók) osztályban tudnak dobogós helyezéseket elérni.

 

EMP tevékenység:

A szakág által szervezett programok jellemzően nyíltak, és külön vízi sportnapokat is szerveznek.

 

Asztali tenisz szakág

A szakág vezetője Szabó József

 

A szakág 14-16 fő tagságnak biztosít folyamatos szakmai sport programot.

A tagok csoportosan edzenek, valamint részt vesznek különböző városi-körzeti versenyeken, a megyei csapatbajnokságban, valamint a Heves megyei szövetség által rendezett versenyeken. Az edzéseket a tavaszi (január-június) és az őszi szezonban (szeptember-december) a Batthyányi téri tornateremben tartják.

Versenyeredmények asztali teniszben:

Említendő az iparági találkozókon elért I., II., és III. helyezések férfi egyéni, páros és csapat versenyszámokban. Az eddigi legjobb eredményeket a 2016. évi iparági találkozón érték el az alábbiak szerint:

Igazolt férfi páros, Herle István - Szabó József - 1. helyezés

Igazolt férfi csapat, Szőllősi Sándor - Herle István - Szabó József összeállításban - 2. helyezés

Amatőr férfi egyéniben Szabó József - 3. helyezés

 

Megyei szinten a legjobb eredmény 2015. évi HMATSZ bajnokságon született:

Férfi egyéni Szabó József - 3. helyezés

 

EMP tevékenységek

A 2014. év az EMP jegyében telt, munkatársak és hozzátartozóik részére biztosítanak pingpongozási lehetőséget. A tavaszi szezonban havi egy alkalommal a fent említett csütörtöki nap ezt a célt szolgálta.
A pingpong iránti megnövekedett érdeklődéshez igazodva, az őszi szezonban minden csütörtöki napon biztosítanak játéklehetőséget. 2016-ban az EMP-s lelkesedés sajnos alábbhagyott.

 

 

Erőemelő szakág

A szakág vezetője: Katona Gábor

 

A szakág létszáma 2014 év végén 17 fő, melyből 6 fő kivételével mindenki céges dolgozó vagy hozzátartozó.
Az erőemelőket  a 6 fő külsős erősíti, mivel a megyében csak a Mátra SE-nek van bejegyzett erőemelő szakága.

A szakosztály működése 2005-től aktív, melyet Hajdú László hozott létre. A szakosztály vezetését Katona Gábor 2014 nyarán vette át. Évről-évre csatlakoznak csapathoz "külsős versenyzők" akik a Mátra Se színeit képviselik, szakágat színesítik, eredményeikkel elismertebbé teszik. Ők önköltségen készülnek fel és indulnak a versenyeken jobbnál jobb eredményeket elérve.

 

Versenyeredmények, edzések:

Az erőemelő sportban a szakág a világ legjobbjai között szerepel, több hazai és egy nemzetközi elsőséggel is büszkélkednek.

Versenyzőik a gyöngyösi Titán gym-ben készülnek fel keményebbnél keményebb edzések sorozata árán.
Az edzőterem lehetőséget nyújt a profi szintű gépek, felszerelések sokaságával a megfelelő erőlét eléréséhez.

Az edzések során mindenki a saját testfelépítése és testi adottságainak megfelelően tud felkészülni, melyhez személyre szabott edzéstervet és szakmai segítséget vehet igénybe.

Az edzések rendszeresek, heti több alkalomra kiterjednek a magánélet és a munkahelyi beosztás függvényében olykor módosulnak.

Nagy hangsúlyt fordítanak a fiatalság bevonására, a sport iránti érdeklődés felkeltésére. Évi 2-3 alkalommal erős ember verseny szervezését és lebonyolítását is vállalják, melyen fekve nyomó bemutatót szoktak tartani Katona Gábor segítségével.

 

EMP tevékenység:

Az erőemelő szakág is csatlakozott az EMP-hez, annak program palettáját színesítve nyitott edzésekkel várja a társaság dolgozóit és családtagjait. 

 

Futó szakág

A szakág vezetője: Tari Tibor

 

A szakág létszáma 28 fő körül volt az utóbbi 4 évben. Nagyrészt társasági dolgozó, kisebb részben családtag és 2 fő külsős tagsággal rendelkezik.

Az MSE futó versenyzői meghatározóak az Iparági Futótalálkozókon, a hat év alatt kétszer elsők és négyszer másodikak voltak a Villamosipari Társasági abszolút versenyében.

Az utóbbi 2 évben az EMP „Fut A Cég” programja szinte teljesen lefedte a szakági futók egy  részének tevékenységét. Ezen az országos versenysorozaton a Mátrai Erőművet képviselve kimagaslóan jó eredményeket értek el.

Edzők a szakágban:

A szakágban Tari Tibor rendelkezik triatlon oktatói végzettséggel. A versenyre készülő sportolók saját egyéni edzéstervet kapnak a szakág edzőjétől.

Jelentős események, saját rendezésű versenyek a futó szakágban:

Több évtizedes hagyomány, hogy a Szüreti Futónapot, melyet néhány éve még a ME Zrt is külön támogatott, a Kék-S SE, a Mátra SE futó szakág és a Gyötri Klub közösen rendezi meg. Ezen a versenyen kb 1.000 fő vesz részt a gyöngyösi Fő téren.

EMP tevékenység:

A szakág futás, kocogás, kerékpározás és spinning mozgásformákban vesz részt az EMP-ben. Ezek az úgynevezett aerob vagy kardio mozgások, melyek kimondottan alkalmasak akár az 50 év felettiek egészség megőrzésére, a testi-lelki fitt állapot növelésére.

Az EMP-s programok közül idén a Bringával munkába, a Tisza-tó kerülő kerékpárosnap,  a Bükk-fennsik kerékpártúra és egy több napos Dunakanyar – Visegrádi –hg. kerékpártúra köthető a Futó szakághoz. 

 

 

Kispályás labdarugó szakág

A szakág vezetője: Méhes János

 

A szakág létszáma 67 fő. Jelentős a külsős tagok aránya, közel 1/3. Ennek oka, hogy a kispályás labdarúgó csapatok tagjainak egyesületi tagsága még abból az időből származik, amikor még társasági munkavállalók voltak.

A szakág elődszervezete 1993-ban alakult Lőrinci SE néven, mely később átalakulással Mátra SE néven folytatta tevékenységét. Kezdetben az egyesületen belül 3 csapattal (Erőmű, Verőfény, Silver SK) működött, majd 2009-ben sor került a bányász szakszervezet közbenjárásával a Bányász, a Thorez és a Carbon FC csapatok beléptetésére a Mátra SE-be.

A tömegsport jellegéből adódóan a szakág minden korosztályi réteget magában foglal. Az aktív munkavállalói életet éppen elkezdő 20 év körüli fiataloktól azon tagokig, akiknek az egészségi állapota lehetővé teszi az aktív sportolást. A kispályás szakág öt kispályás csapat tagjaiból és ahhoz szorosan kapcsolódó hozzátartozókból, illetve korábbi sporttársakból áll. A tagok zömében a középkorosztályból kerülnek ki, de megjelenik a fiatalabb generáció is. A tagok életkorából adódóan már nem élvez kizárólagos elsőséget a nagyobb teljesítmény, a mindenáron való nyerni akarás, inkább a tömegsport és az egészség megőrzése a cél.

A szakág működéséhez biztosított forrás a tagokon keresztül számos család életébe viszi el társaság munkavállalóiról való gondoskodás, illetve az egészség megőrzés fontosságának üzenetét. A jelenlegi tagok hozzátartozói köréből is számos esetben lehet fiatalítani, mely a társasághoz való kötődést is erősíti. A szakág sportszakmai tevékenység - az előzőekben leírtak alapján – a stabil, stagnáló jelzővel írható le.

 

Edzők a szakágban:

A labdarúgó szakág tagjai közt Benus Ferenc rendelkezik az UEFA B licence MLSZ edzői minősítéssel.
Nagy János szintén edző minősítéssel rendelkezik. Oktatói papírral rendelkezik Kiss István és Méhes János.
A kispályás szakágon belül 5 csapat működik, melyek esetében a heti egy-két alkalom az (bajnoki mérkőzések), amit a tagok a közösségi életre áldoznak. Ebből adódóan külön edzők vagy oktatók által irányított edzések nincsenek.

 

Versenyeredmények:

A Gyöngyös Város Kispályás Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságok közül az első osztály küzdelmeiben a Bányász és a Verőfény vett részt. A 2016-os idényben a tíz csapatos bajnokságban elért eredmények alapján, jövőre is az első osztály prominens csapatai lesznek.

A Carbon FC, a Thorez, illetve a Silver SK csapatok a városi bajnokság 3. osztályában küzdöttek. Az eredmények alapján inkább a tömegsport jelleg dominált, az eredményesség ebben az évben kicsit háttérbe szorult.

 

EMP tevékenység:

A kispályás szakág az egészség megőrző program keretében már három éve biztosítja a Vak Bottyán János Szakközépiskola, valamint a visontai Általános Iskola tornacsarnokában heti rendszerességgel a mozogni vágyó társasági dolgozók számára a sportág művelését.

 

 

Teke szakág

A szakág vezetője: Tóth Ferenc

A szakág taglétszáma 23 fő. A szakág aktív versenyzői létszáma: 12-14 fő. A tevékenység jellegéből adódóan a versengés, a versenyzés határozza meg az eseményeiket. Havonta legalább 1 hétvégén szerveztek tömegsport teke, vagy összetett versenyeket.

 

Városi bajnokságon való részvétel:

2014 őszéig a Gyöngyös városi Teke Csapatbajnokságban szerepelnek a tekések, ami 2db 6-fős csapatnak heti 1 edzést és 1 meccset jelentett. Mivel a gyöngyösi tekepálya felújítása lassan halad, ezért a bátonyterenyei városi teke csapatbajnokságba neveztek be 2015 őszétől.

Az egyéni és meghívásos csapatversenyek tovább színesítik, a sportnaptárt a szakágban. (Négy Évszak Kupa,AGRIA KUPA, MIX KUPA TATA) Nyáron és ősszel lehetőségünk nyílt kipróbálni a szolnoki, és az egri szuperligás csapat pályáját,valamint az újonnan épült TÜKER SE bázisát is. Milyen is az amikor egy „tényleg hibátlan” pályán gurít az ember fia. / RIGÓ DEZSŐ KUPA, TISZA KUPA,VILATI KUPA,TÜKER KUPA /

Iparági versenyeken való részvétel:

A szakág nagyon fontosnak tartja ezt a különleges atmoszférájú, évente megrendezésre kerülő összetett versenyt, mind az emberi kapcsolatok ápolása, mind pedig sportértéke miatt.

A kemény nyári felkészülés után remekül versenyeztek.2015-ben Tatán a női csapat 2. helyezése igazi szenzáció! El ne felejtsük, hogy Benedeczki Mónika és Szabó István vegyes párosban elért 4. helyezése is nagy küzdelem árán született. Az iparági társaságok közötti a pontszámítást tekintve a 4. hely összetettben azt jelenti, hogy jó irányba halad a teke szakág!

EMP tevékenységek:

Serdülőkorú lányok-fiúk, urak-hölgyek, nagypapák és nagymamák, kezdők és haladók biztonságos versenyeztetésével foglalkozik a szakág.

A munkahelyi csoportokon (karb. műhelyek, kalorikusok,vizesek,szállítósok,bányászok,tűzoltókon) túl, egyre több családtag is kipróbálta ezt a sportot.

Külön trénerek nincsenek ebben a szakágban.

Az EMP-keretein belül, minden  hónapban rendszeresen lehet gurítani. Az eredeti elképzeléseknek megfelelően, főként nem az MSE tagokat, hanem a sportolást újonnan választó munkavállalókat és családtagjaikat „szólítottuk meg”.

 

 

Természetjáró szakág

A szakág vezetője: Merva László

A szakág az MSE-nél 2014-ben jött létre, 21 fővel. Az évek során létszámban jelentősen erősödtek, jelenleg 67-en főt számlálnak a tagjaik között. A növekvő érdeklődést főleg a sokszínű, sokak által hozzáférhető programjaiknak tulajdonítható.

A gyakorlati munkába, a túrák szervezésébe és vezetésébe igyekeznek a tagságot, elsősorban a képzett és gyakorlott túravezető társakat is (8-10 fő) bevonni. Évente csupán egy zárt rendezvényük van. A többi túra és kirándulás nyílt, amelyekre elsősorban a Mátrai Erőmű dolgozóit és családtagjait várják.

Túráik elsősorban mindenki által elérhető és teljesíthető gyalogtúrák, de nyaranta rendszeresen szerveznek kenuzást és kerékpározást is. A gyalogtúrák skálája a délutáni túráktól a hétvégi egy- és többnapos hazai túrákon keresztül az egyhetes külföldi kirándulásokig terjed. Az evezés és a túrakerékpározás a nyári hónapokban dominál. Minden évben szerveznek 3-4 (a váltóműszakosok beosztását is figyelembe vevő) Tisza-tavi kenutúrát (hangulat- és versenyprogrammal), s a nyári kerékpártáboroknak is fontos eleme a folyók víztükrén való csendes siklás, de nagyon népszerűek voltak az attraktív rafting programok is.

A kerékpártúrák szervezésében és vezetésében évek óta sikeresen működnek együtt a Futó szakággal.

 

Edzők:

2016-ban a szakág csatlakozott a Magyar Természetjáró Szövetséghez, miáltal lehetővé vált a túravezetői, útjelzői fokozatok megszerzése tagjai számára is. Szakmai múltból adódóan négyen rendelkeztek különböző fokozatokkal, s most további három tagjuk végezte el a bronzjelvényes gyalogos illetve kerékpáros túravezetői tanfolyamot.

EMP programok:

Szakágunk kimagaslóan kapcsolódott az EMP-hez. A programjainkat a korosztályi és erőnléti különbségeket figyelembe véve szervezik. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 2016. évben az EMP programok közül a  legtöbb résztvevő a természetjárást választotta.

Versenyeredmények:

A természetjárás versenyágai a tájékozódási túraversenyek, illetve a teljesítménytúrák. Az utóbbi három képviselték a Mátrai Erőművet az iparági versenyeken (VOTT), s eredményeik nem maradtak el az előző évektől:

 

2014-ben: Női 1. helyezés, Szenior 5. helyezés, Nagy vállalatok kategóriában 2. helyezés

2015-ben: Női 3. helyezés, Szenior 3. helyezés, Nagy vállalatok kategóriában 4. helyezés

2016-ban: Női 2. helyezés, Szenior 5. helyezés, Nagyvállalatok kategóriában 3. helyezés

 

 

A sportegyesület gazdálkodása

 

Az egyesületen belül a szakosztályoknál, illetve szakágaknál egy rögzített szabályzatra és feltételekre alapozott pénzelosztási rendszer alapján történik a finanszírozás. 

Ez egyrészt kiszámítható működési feltételeket teremt, másrészt egy versenyhelyzetet, ahol a szakosztályok igyekeznek további tagokat megnyerni a sportnak, illetve a programok, rendezvények segítségével népszerűsítik magukat és az egyesületet.

 

Az elmúlt évben is az érvényben lévő pénz elosztási rendszerünknek megfelelően került szétosztásra a 2016. évi keret, amely a Mátrai Erőmű ZRt. által biztosított 7,5 M Ft sport szakmai támogatásból és az MSE tartalék keretéből finanszírozott 7,5 M Ft-os összegből tevődött össze, amely tervezett volt.

A 2016. évben is – hasonlóan az előző évekhez - a szakosztályok gazdálkodása hatékony volt, mivel év végén csupán minimális költség túllépés volt tapasztalható három szakosztály esetében.

A hatékony gazdálkodást az is segítette, hogy könyvelőnk havonta ellenőrizte a szakosztályok által felhasznált kereteket, így az ezt követő időszakok eseményei pontosan tervezhetőek voltak.

 

Az év során elkezdtük a pénz elosztási rendszer átdolgozását, amely jelenleg is folyamatban van. Az átdolgozás során két irányelvet vettünk figyelembe. Az egyik a saját munkavállalók kiemeltebb szintű támogatása az MSE keretein belül, a másik a tervezett és megvalósított programok kontrollálása az visszaellenőrzése. Ehhez egy ellenőrzési bizottsági létrehozására kívánunk javaslatot tenni.

Az új szabályzatot az év végére tervezzük összeállítani és elfogadásra benyújtani a Közgyűlés számára


Rendező elveink 2016. évben is biztosították a kiegyensúlyozott eredményeket, elmondhatjuk, hogy az egyre romló külső körülmények ellenére egyesületünk minden tekintetben fejlődött. Ezt a rendszert folyamatosan fejlesztjük, mindig igazodva az igényekhez és természetesen a kor követelményeihez.


Egyesületünk létjogosultságát tényszerűen igazolja, hogy taglétszámunk folyamatosan növekszik. Sportrendezvényeinken, sportprogramjainkon egyesületi tagságunkon kívül alkalmanként akár több száz vendégsportoló is részt vesz.

Büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt 4 évben is sikerült egy olyan szegmenst fenntartani, ahol a pénzen kívül az igazi sportteljesítmény és a közösségi szellem érték marad. 


Garantáljuk, hogy a következő 4 évben is ezt a szellemiséget visszük tovább. Ezen dolgozunk, ehhez kérjük a tagjaink sportszerű hozzáállását.

 

 

Gyöngyös, 2017. június 14.

 

A Mátra Sportegyesület elnöksége