- Az Ipari Park marketing tevékenysége

A Mátrai Erőmű Ipari Park a potenciális versenytársakkal összehasonlítva nagyságrenddel nagyobb területen helyezkedik el, ezáltal a szabad fejlesztési területe is jóval meghaladja a megye és a környék más ipari parkjainak területét. A versenytársakkal összevetve nem azonos a célcsoportja, a Mátrai Erőmű Ipari Park inkább a közép- esetleg a nagyvállalatok betelepülésére számít.
A kapcsolatteremtés két módon történik. A www.mert.hu honlapon kerülnek bemutatásra az ipari park által nyújtott lehetőségek, valamint a menedzsment piaci információk alapján lép kapcsolatba befektetői partnerekkel.
Az ipari park (belső) marketing célként a parkba betelepült cégek működésének, együttműködésének elősegítését tűzte ki. Ezt információs és kommunikációs csatornák biztosításával, egységes és hatásos arculattal, a cégek keresleteinek és kínálatainak egymás felé történő kiközvetítésével kívánja elérni.
Az elmúlt évben marketing akciók nélkül, elsősorban villamos-energia, gipsz és hő felhasználását igénylő üzleti partnerekkel szerződött az ipari park. A partnerek saját piackutatásuk révén keresték a számukra megfelelő telephelyet és kértek ajánlatot a parkot működtető Mátrai Erőmű ZRt.-től. Az eddig eltelt időben a (belső) marketing eredményeként megkezdődött a cégek közti belső piac kialakulása, mely során egymás kapacitásait felajánlják, használják.