Cégtörténet

A   Visonta   térségében   található   lignitmezőre  alapozva  a  mai  Mátrai Erőmű Zrt. beruházása 1965-ben kezdődött el.

 

1967. október 1-jével  alakult  meg  a  Gyöngyösi Hőerőmű Vállalat,  mely később, 1968. május 29-én a világ első űrhajósáról  a Gagarin Hőerőmű Vállalat nevet vette fel.

 

A   nagyobb   volumenű   lignitbányászatot   1917 - ben   a  Gyöngyöspatai Kovaföldművek Rt. indította el, majd 1918-ban Mátravidéki Szénbányák Rt. néven egy önálló bányavállalat alakult. A Gagarin Hőerőművet  kiszolgáló Thorez bánya  - később Visonta bánya - beruházása 1962-ben kezdődött,    a bányanyitás pedig 1964-ben történt.  A Mátraaljai Szénbányák  1968 - ig mélyművelésű,    ettől   kezdve    külfejtéses    technológiával   termelte  ki  a lignitet. A visontai külfejtéses bányászat 1964-ben, a bükkábrányi 1985-ben kezdte meg működését.

 

Erőművi  egységként  2 db 100 MW-os (I - II. számú)  és 3 db 200 MW -os ( III - IV - V. számú)  blokk  épült  meg.  Az  első 100 MW -os blokk átadása 1969.  évben,  az  utolsó  200 MW  beépített  teljesítményű  blokk  átadása 1972.évben fejeződött be.

 

1969. június 19-én 18.15 órakor  történt  meg  az  erőmű  első blokkjának párhuzamos kapcsolása az országos hálózatra.

 

Az  erőmű  berendezéseinél megvalósított fejlesztések közül kiemelkedik  az   1986 - 1992  között   elvégzett   nagy   rekonstrukciós  program,  mely megalapozta a későbbi élettartam-növelő beruházásokat. A rekonstrukció keretén belül a 3  db  200 MW -  os  blokknál   felújításra ,  illetve  cserére kerültek  a  fő -  és  segédberendezések.  Új   membránfalas  gőzkazánok és német, LURGI típusú    elektrofilterek    kerültek    beépítésre,  valamint  megvalósult   az irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése.  Ezenkívül felújításra  kerültek  a  gőzturbinák,  generátorok, transzformátorok,  hűtő - rendszerek  és a szállító rendszer egy része.


Az  erőmű  1992.  január  1-jétől  részvénytársasági  formában  működik,  neve:  Mátrai  Erőmű  Részvénytársaság.

 

1993.  április 1 -jétől  végrehajtásra  került  a Mátraaljai  Szánbányák és a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonosi és szervezeti integrációja, a létrejött vertikum elnevezése Mátrai Erőmű Részvénytársaság.

 

Az 1995 decemberében  megvalósult  villamosenergia - ipar privatizációját követően  a  Mátrai  Erőmű  Zrt.  részvényeinek többsége német  tulajdonba került.

 

Az  Észak - Magyarországon  meglévő  jelentős  lignitvagyonra alapozva a társaság   1998  - 2000   években   teljesítmény -  és   élettartam - növelő felújításokat  hajtott  végre  a  200 MW -os  blokkoknál, ehhez  kapcsoltan környezetvédelmi beruházásokat végzett el: füstgáz-kéntelenítő  berende- zést épített és a szénellátást biztosító bányászati fejlesztéseket  valósított meg.   Az  erőmű   3  db   200 MW - os   blokkjának   jó  műszaki   állapota lehetőséget  adott  arra,  hogy megújító  (retrofit)  munkák elvégzésével  a blokkok  bruttó  teljesítményét  meg  lehetett  növelni,  élettartamát  pedig meghosszabbítani.  A  Mátrai  Erőmű  Zrt.  megvalósította  és  1999. évtől alkalmazza  a  korszerű,   környezetbarát  úgynevezett  sűrűzagyos  salak-pernye elhelyezési technológiát.  A társaság  2003-ban  befejezte  retrofit programját,  melynek  keretein  belül  a  100 MW-os  I. és  II. blokkokat  is rákötötte  a füstgáz-kéntelenítőre.

 

A   2007 - ben  üzembe  helyezett   2 db   előtét  gázturbina  beépítésének elsődleges   célja   a   blokkok   szabályozhatóságának   javítása   volt.  A gázturbinához  kapcsolt  generátor egyrészt  önálló  egységként  villamos energiát   termel,   másrészt   a   gázturbinából    kilépő   füstgáz  hője egy hőcserélő   segítségével   a    IV.  és  V.  számú   blokkok    nagynyomású előmelegítőinél   hasznosítható.   A   retrofit  és  a  gázturbina  beépítését követően    a  társaságnál  működő   villamosenergia  -  termelő  blokkok teljesítménye az alábbi:

 

 I.blokk  100 MW   lignit
 II.blokk  100 MW   lignit
 III.blokk  220 MW   lignit
 IV.blokk  232 MW   lignit
 V.blokk  232 MW   lignit
 VI.blokk   33 MW   földgáz
 VII.blokk   33 MW   földgáz


Az  erőmű a  megújuló energiatermelésben  is jelen van, ezáltal  jelentős mértékben   hozzájárul   az   ország   Európai   Közösségen   belül   vállalt fenntarthatósági mutatóinak teljesüléséhez: a kelet-magyarországi mező- gazdaság  melléktermékeként   jelentkező   biomasszák hasznosításával.
A CO2 - kibocsátás mérséklése érdekében a társaság a tüzelőanyaghoz keverve, 10%-os mennyiségben biomasszát is éget.

 

Méföldkőnek   számított   a   zöldenergiában   a   Visontán   2015.   évben  átadott -akkor Magyarország legnagyobb - 16 MW-os fotovoltaikus erőmű létesítése, melyet 2019-ben újabb 20 MW-os naperőmű üzembe jövetele követett   Bükkábrányban.   Ezek   a  beruházások   több   szempontból  is  kiemelt   jelentőséggel  bírnak.   Egyrészt   a   megújuló  energiaforrások alkalmazásával    hazánk   magas   energiahordozó  -  importfüggőségét csökkentik, illetve  hozzájárulnak  a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelés EU  által előírt részarányának a teljesítéséhez, másrészt  a  környezeti  fenntarthatóság  és  klímavédelem   tekintetében lehetővé  teszik  a  hazai  CO2  csökkentését  közel  50 ezer  tonnával.

 

A  Mátrai  Erőműhöz   kapcsolódóan  ipari  park   jött   létre.   A  keletkezett melléktermékek  hasznosítása érdekében gipszkarton - és alfa félhidrát-gyártás  települt  az  erőmű  közelébe. A fentieken túl biodízel ( Zöldolaj )-, bioetanol  ( Viresol )  gyár  is  működik  az  ipari  parkban,  amely  hőt  és villamos  energiát  vesz  igénybe  a  Mátrától.  Cégünk  pedig  a keletkező biomasszát    hasznosítja.    Jelentős   mennyiségben   hasznosulnak   a társaságunk melléktermékei is, a keletkező pernye és gipsz  nagy részét cementgyárak   részére   kerülnek   értékesítésre.   A   Mátrai   Erőmű   Zrt. jelentős foglalkoztatási pozíciót tölt be a térségben. Az erőműnél és a két külszíni  bányánál  2025  főt  foglalkoztat,  emellett  a  társaság  minősített külső   vállalkozókat   is   alkalmaz   karbantartási,  kivitelezési,   termelési  munkákhoz,  célirányos  szerződések  alapján.

Bemutatkozó videó

A videó megtekintéséhez Flash Player szükséges.

Archív képek

Kattintson a képekre a nagyításhoz!