Köszöntő

 Örömmel köszöntöm Önöket társaságunk honlapján.

Célunk az, hogy a honlapunkat tanulmányozva megismerjék a több mint 40 éve hazai alapanyagból, lignitből villamos energiát termelő társaságunk tevékenységét, eredményeit, és bemutassuk mindazokat az erőfeszítéseket, melyeket a környezetvédelem és a megújulás, fejlesztés területén tettünk és teszünk. A Mátrai Erőmű Zrt. az elmúlt években sikeresen fejlődött, stabil nyereséges gazdálkodást folytatott.Az öt, lignit tüzelőanyaggal működő termelőegység és a két gázturbinás egység együttes kapacitása 950 MW.  Ezzel a teljesítőképességgel cégünk a magyar villamosenergia-rendszer kapacitásának 17%-át, termelésének 15%-át biztosítja.  A társaság vertikálisan integrált, nemcsak az erőművet, hanem azok alapanyag-ellátását biztosító barnaszén (lignit) -bányákat is tulajdonolja, működteti és folyamatosan fejleszti.

2015 októberében átadtuk Magyarország legnagyobb, 16 MW teljesítményű fotovoltaikus erőművét. A fejlesztéssel Közép-Európa legnagyobb kapcsolt szén- és megújuló energiát szolgáltató erőműve jött létre. 

Az erőműnél és a két külszíni bányánál a dolgozói létszám 2100 fő. A társaság, megrendelései révén, jelentős foglalkoztatási pozíciót tölt be mind magyar, mind nemzetközi vonatkozásban.

A Mátra közép- és hosszú távú müködését jelntős mértékben befolyásolja az Európai Unió klímapolitikai szabályozása, az új EU ETS, melynek következménye, hogy a CO2-kibocsátását terhelő költségek 2013-tól megnövekedtek, így a CO2-kvótákat 100%-ban meg kell a társaságnak vásárolnia. 

A társaságot hosszú távú, elkötelezett szemlélet vezeti, tevékenységét olyan felelősségtudattal végzi, hogy valamennyi cselekvése szolgálja a társadalom, az üzleti partnerek, a tulajdonosok és a munkatársak érdekeit.     

 

A Mátrai Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke 

 

 

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

 

A Mátrai Erőmű ZRt, mint a magyar árampiac jelentős szereplője és az Észak-magyarországi régió kiemelt foglalkoztatója évek óta törekszik arra, hogy társadalmi szerepvállalása is gazdasági súlyával összhangban legyen. Társadalmi felelősségvállalása (corporate social responsibility, CSR) megnyilvánul a környezet-védelem, a régiókban élők jólétének, a munkavállalóink egészségének és képzésének, az oktatás és kutatás támogatására tett intézkedéseiben és a transzparens működését elősegítő nyílt kommunikációjában.

A társaság megfelelő összegű céltartalékot képez a működés befejezése utáni lebontási költségeinek biztosítására.

A társaság folyamatos technológiai fejlesztésekkel csökkenti károsanyag-kibocsátását, méri azt, és a mérés eredményeit átlátható működési elveivel összhangban nyilvánosságra hozza. A természeti környezetet védő intézkedések külön fejezetben szerepelnek az üzleti jelentésben, mivel azok a fenntartható fejlődési stratégia részét képezik.

A társaság regionális jelentőségét kihasználva a dolgozói, a beszállítói és a szerződéses partnerei környezetvédelmi szemléletmódját is befolyásolni kívánja, többek között azzal, hogy a szerződéseinek részét képezi a vállalati politikája, a környezetközpontú irányítási rendszerének előírásai és a magatartási kódexe is.

A vállalat munkatársai számára egyenlő esélyeket biztosít nemzetiségre, kulturális háttérre, vallásra, korra, nemre, vagy esetleges fogyatékosságra való tekintet nélkül. A dolgozókat rendszeres képzésben részesíti.

A társaság a munkavállalóknak a kötelező orvosi vizsgálatokon felül egyéb szűrési lehetőségeket (tüdőszűrés, komplex nőgyógyászati szűrés, átfogó – „kamionos”- szűrőprogram, urológiai szűrés, menedzserszűrés, melanóma szűrés, fogászati – szájüregi szűrés, béldaganat szűrés), személyre szabott egészségügyi tervet, influenza elleni védőoltást, dohányzásról leszoktató programot, munkapszichológusi segítséget biztosít. Ezek mellett munkabiztonsági képzésekkel, a munkavédelmi szabályok következetes érvényesítésével, valamint balesetmegelőző ösztönző programmal törekszik a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések számának visszaszorítására is.

A munkavállalók sportolásának ösztönzésére már három éve működik a vállalati Egészségmegőrző Program (EMP) a Mátra SE-vel együttműködésben. Ennek keretében a dolgozók támogatott és szervezett formában vehetnek részt különböző sporttevékenységekben. 2015 évben 542 munkavállalónk vett részt a meghirdetett programokon, ami 16 %-os növekedés az előző évihez képest.

Ismerve az önkormányzatok egyre nehezebb gazdasági körülményeit, valamint a vidéki lakosság általános elszegényedésének folyamatát, a térségi önkormányzatok, ill. rászoruló lakosaik téli tüzelőgondjainak enyhítésére lakossági szénvásárlási lehetőségét biztosított a társaság önkormányzati ártarifával, mely a lakossági szén árának 50 %-a. Az önkormányzatok saját hatáskörben szervezik meg a kedvezményezettek kijelölését, és a szén hozzájuk való elszállítását. Éves szinten 5 506 tonna lignit került így értékesítésre. A háztartásoknak nagy segítséget jelent ez a támogatás, hiszen ez a fűtési mód még a rezsicsökkentési intézkedések után is közel 50%-kal olcsóbb, mint a gáz.

2015-ben 79 tonna térítésmentes szenet juttatott a társaság a rászorulóknak.

A társaság dolgozói által létrehozott alapítvány évről-évre támogatást ad az elhunyt munkavállalók gyermekeinek.

A Társaság az év végén szokásos üzleti ajándék-küldés helyett 2015-ben olyan Heves megyei oktatási intézményeket részesített támogatásban, ahol kiemelkedő tehetséggondozó munka folyik.

A vállalat női vezetőinek önszerveződése, a Mert Nők már évek óta az igényeknek megfelelően segíti a gyöngyösi Autista Segítő Központ és a hozzá tartozó karácsondi majorság működését, illetve oszt ételt egy alkalommal az adventi időszakban a gyöngyösi hajléktalanszállón.

2015-ben havi átlagban 52 fő szakmunkástanuló gyakorlati képzése folyt a társaságnál. A szakmunkásképzésben való részvétellel a társaság hozzájárult a Gyöngyös és környékének ipari fejlődéséhez magasan képzett szakmunkások nevelésével és elősegítette a  szakmunkás végzettség elismertségének visszaállítását.

A társaság a nyitott kapuk politikáját vallja, minden érdeklődő részt vehet a szervezett üzemlátogatásokon. 2015-ben a PR szervezet 3 483 látogatót fogadott. Külön érdeklődés mutatkozik az újonnan átadott naperőmű iránt, amelyhez egy látogatóközpont is tartozik. Emellett a bányaművelés megtekintését a 2012-ben felújított bányakilátó teszi mindenki számára lehetővé.