Gázturbina

A megvalósult fejlesztés célja az erőmű villamos teljesítményének növelése és a szabályozóképesség javítása

Társaságunk a 212 MW-os lignittüzelésű blokkokon –melyek 2025. december 31-ig rendelkeznek működési engedéllyel- olyan módosításokat, kiegészítéseket hajtott végre

- melyek megnövelték a blokkok szabályozási tartományát,  
- javították hatásfokát,  
- valamint csökkentették a fajlagos környezetterhelést, a légköri kibocsátást. 

Ezt a célt hivatott megvalósítani a meglévő IV-es és V-ös helyszámú blokkokhoz kapcsolt 2 db egyenként 33 MW maximális teljesítményű előtét gázturbina.  

A Mátrai Erőmű ZRt. lignittüzelésű blokkjai az átalakítást megelőzően műszaki okokból nem voltak alkalmasak a terhelés gyors növelésére vagy csökkentésére. Szabályozási tartományuk 50-100 % között volt, indításuk hosszabb időt vett igénybe. Egy 212 MW lignit blokk indítása 6-8 óra, míg ugyanez egy 33 MW teljesítményű földgáztüzelésű gázturbinás egységnél csupán 20-30 perc. 

A jó szabályozhatóság egyúttal növelte az erőmű termelési lehetőségeit is, mivel alacsonyabb fogyasztói igények esetén (éjszaka, hét végén) csak a szélesebb tartományban szabályozható egységek maradhatnak üzemben. A gázturbinához kapcsolt generátor egyrészt önálló egységként villamos energiát termel, másrészt a gázturbinából kilépő füstgáz hője egy hőcserélő segítségével a 212 MW-os blokkok nagynyomású előmelegítőinél hasznosítható.  

Korábban a nagynyomású előmelegítőkben a gőzturbinából megcsapolt gőzt használtuk fel erre a célra. Ma már ezt a gázturbina hulladék hőjével helyettesítjük, így a gőzturbina jelenlegi teljesítménye  mintegy 12 MW-tal-növekedett.A projekthez kapcsolódóan egy nedves kiegészítő hűtőrendszert is létesítettünk mindkét lignittüzelésű blokkegységhez, mely blokkonként további 8 MW teljesítmény növekményt eredményezett. 

A beruházás eredményeként a gázturbinák maximális teljesítménye egyenként 33 MW, a hőhasznosítás és a kiegészítő hűtőrendszer eredményeként elért teljesítmény növekmény 20 MW, így az erőművi beépített teljesítmény a projekt megvalósításának köszönhetően 2 x 53 MW –al növekedett.  A két darab előtét gázturbina az V-ös helyszámú blokk mellett, annak déli oldalán került elhelyezésre.
A beruházás tervezett költségkereten belül határidőre megvalósult. 2007. I. negyedévében mindkét gázturbina megkezdte a kereskedelmi üzemét és azóta is a rendszerigényeknek megfelelően üzemelnek, jellemzően munkanapokon 6-22 óráig.A fentiek alapján összekapcsolt lignit- és gáztüzelésű blokkegységek Magyar Energia Hivatal által kiadott Működési Engedélye 2025. december 31-ig érvényes. 

 

Tüzelőanyag ellátás

A gázturbinás blokkegységek földgázellátása a nagyfügedi gázátadó állomáson keresztül a MOL Földgázszállító ZRt. nagynyomású szállítóvezetékéről történik. Ez azt jelenti, hogy a Társaság gázfelhasználása a lakossági gázfogyasztást nem befolyásolja.A Nagyfüged és a visontai erőmű telephely közötti gázvezetéket  a E.ON Földgáz Trade ZRt. építette ki, úgy hogy a Mátrai Erőmű ZRt. a jogszabályokban előírt csatlakozási díjakat részére megfizette.A gázellátásra vonatkozóan hosszú távú szerződésekkel rendelkezünk, melyek biztosítják a berendezések megbízható rendelkezésre állását.