Energiahatékonyság

Tájékoztató

Mátrai  Erőmű Zrt.  hazánk  biztonságos  energiaellátása és  a  környezetvédelem iránt érzett felelősségének tudatában  különös  figyelmet  fordít  az  energiagazdálkodás  hatékonyságára.  Ezt   egyrészt  a  tüzelőanyag kitermelése,  szállítása  és  energiájának  átalakítása,  -  a  villamos - energia   termelése,  -  során  igyekszi megvalósítani. Arra törekszik, hogy a villamosenergia-termeléshez felhasznált  lignit minél kisebb energiával kerüljön  kitermelésre,  majd  az   erőműbe,  s ott  belőle  minél  gazdaságosabban  legyen a  legértékesebb energiafajta,  a  villamos - energia  megtermelve.

A  társaság  fontosnak  tartja  emellett,  hogy  az energia- és  környezettudatos szemléletet munkatársai és a társaság  tevékenysége  iránt  érdeklődők  között  is  terjessze,  ezért  ezúton is felhívja a  figyelmet  a  Magyar Energetikai  és  Közmű  -  szabályozási  Hivatal  által a törvény  által   meghatározott   feladatként  fejlesztett  https://www.enhat.mekh.hu/  honlapjára,  amelyen  sok  hasznos  az  energiahatékonyság  növelését  segítő információ  található. 

Magyarország  Kormánya   többek   között  jogszabályok   által  meghatározott  szakpolitikai  intézkedésekkel  igyekszik  elérni,  hogy  a végfelhasználási  energia megtakarításának mértéke 2020-ig országos szinten évi 1,5 %  mértékű  legyen.  Ennek  érdekében  került  elfogadásra  az  energiahatékonysági  törvény és  a hozzá kapcsolódó   jogszabályok,   amelyek   a   nagyvállalatok   számára   is  kötelezettségeket  és   lehetőségeket határoznak  meg.


A hivatkozott jogszabályok:


[1] 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

[2] 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

[3] 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

[4] 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

[5] 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

[6] A Kormány 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelete az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól Energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek: 

 

 

 

 

 Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről:

http://enhat.mekh.hu/index.php/informaciok-az-energetikai-szakreferensi-tevekenysegrol/ 


Támogatási rendszerek / Energiahatékonyság:

http://enhat.mekh.hu/index.php/az-energiahatekonysag-tamogatasi-rendszerei/ 


Energiahatékonysági plakátok:

http://enhat.mekh.hu/index.php/category/plakatok/feed/