Energiahatékonysággal kapcsolatos információk

Tájékoztató

Mátrai Erőmű Zrt. hazánk biztonságos energiaellátása és a környezetvédelem iránt érzett felelősségének tudatában különös figyelmet fordít az energiagazdálkodás hatékonyságára. Ezt egyrészt a tüzelőanyag kitermelése, szállítása és energiájának átalakítása, - a villamos-energia termelése, - során igyekszi megvalósítani. Arra törekszik, hogy a villamosenergia-termeléshez felhasznált lignit minél kisebb energiával kerüljön kitermelésre, majd az erőműbe, s ott belőle minél gazdaságosabban legyen a legértékesebb energiafajta, a villamos-energia megtermelésre.

A társaság fontosnak tartja emellett, hogy az energia- és környezettudatos szemléletet munkatársai és a társaság tevékenysége iránt érdeklődők között is terjessze, ezért ezúton is felhívja a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által a törvény által meghatározott feladatként fejlesztett http://enhat.mekh.hu/ honlapjára, amelyen sok hasznos az energiahatékonyság növelését segítő információ található. 

Magyarország Kormánya többek között jogszabályok által meghatározott szakpolitikai intézkedésekkel igyekszik elérni, hogy a végfelhasználási energia megtakarításának mértéke 2020-ig országos szinten évi 1,5% mértékű legyen. Ennek érdekében került elfogadásra az energiahatékonysági törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, amelyek a nagyvállalatok számára is kötelezettségeket és lehetőségeket határoznak meg.

A hivatkozott jogszabályok:

[1] 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

[2] 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

[3] 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

[4] 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

[5] 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

[6] A Kormány 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelete az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól Energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek: 

 

 

 

 

 

Információk az energetikai szakreferensi tevékenységről

http://enhat.mekh.hu/index.php/informaciok-az-energetikai-szakreferensi-tevekenysegrol/  

Támogatási rendszerek / Energiahatékonyság

http://enhat.mekh.hu/index.php/az-energiahatekonysag-tamogatasi-rendszerei/  

Energiahatékonysági plakátok

http://enhat.mekh.hu/index.php/category/plakatok/feed/