Értelmezzük közösen: A Mátrai Erőmű ZRt. a legnagyobb kibocsájtók között

Nem, nem igaz az, hogy a Mátrai Erőmű szerepel a legnagyobb egészségkárosítást okozó erőművek listáján. (Lásd a csatolt tanulmányt: chapter 4. Figure 8. The coal plants with the biggest impacts on health 2013.) A Mátrára történő hivatkozás a szerzők részéről csúsztatás volt.

A Mátra szerepel a 2013. évi szénfelhasználást és az emittált széndioxidot (CO2) bemutató táblázatban (lásd Figure 9.), de nem mint egészségkárosító erőmű. A széndioxid (CO2) a szén égésének (és minden fosszilis tüzelőanyag égésének) a mellékterméke, de nem egészségkárosító hatású gáz, az emberi szervezet is ezt bocsátja ki a lélegzés során.

Mátrai Erőmű ZRt. valóban szerepel az európai erőművek kibocsátásait bemutató tanulmányban, hiszen a szerzők hivatkozása alapján minden, az európai kontinensen működő erőmű be volt vonva a vizsgálatba.

 

A WWF és a magyar Levegő Munkacsoport nem is a Mátra erőművi működésével összefüggő kibocsátásokért támadja a Mátrát (ez a cikkből is jól kitűnik), hanem a lakossági szénértékesítés miatt, mert a lakosság által 2013. évben eltüzelt 342.000 tonna lignit kén- és porterhelése a közvetlen térségben egy fűtési időszak alatt nagyobb, mint az erőmű által okozott terhelés ad abszurdum több év alatt. Amíg a lakossági széntüzelés hatásai közvetlen hatást gyakorolnak a térségi levegő minőségére, addig a Mátra által kibocsátott vízgőz, melyet a hűtőtornyok felszálló meleg levegője a sztratoszférára emel, gyakorlatilag semmilyen érzékelhető hatással nincs a térség levegőjére. A lakossági szénértékesítés azonban nem üzleti, hanem szociálpolitikai kérdés. A nem túl jó minőségű, de rendkívül olcsó tüzelőanyagot a lakosság legszegényebb – de még jogszabály-követő rétege használja. Ez a kérdés a kormány előtt van, és a kormány fog dönteni a szilárd tüzelőanyagok minőségének meghatározásáról és ad abszurdum a hagyományos lignittüzelés megszüntetéséről, de annak függvényében, hogy hogyan tud forrásokat bocsátani a lakosság részére a fűtési rendszerek korszerűsítéséhez. Addig viszont a Mátrának ellátási kötelezettsége van, nem teheti meg, hogy ne szolgálja ki a lakosságot.

 

A WWF illetve a Levegő Munkacsoport támadásai egyébként elég méltatlanok a Mátrával szemben, hiszen a lakosság által átvett tüzelőanyag a Mátra széntermelésének 1-3%-a, tehát nyilvánvaló, hogy nem üzleti kérdés, ugyanakkor a lakosság jövedelem pozíciójának javulásával az utóbbi 2 évben a lignitfogyasztás – amely a 2008-as gazdasági válságot követően növekedett meg és 2013-ban érte el a csúcsát – a 2010. év előtti szintre esett vissza, és az idén már kevesebb, mint 1/3-a lesz a 2013. évi csúcs felhasználásnak.

 

Remélem sikerült objektív módon bemutatnom a tanulmány társaságunkat érintő információit, és Önök is reális képet alkothattak az abban foglaltak értelmezéséhez.

 

Üdvözlettel

Bernhard Lüschper

igazgatóság elnöke

 

8. táblázat: az egészségre is vélelmezetten hatással lévő erőművek

1.

 

9. táblázat: a legnagyobb CO2 kibocsájtó erőművek

kép2