Hulladékgazdálkodás

A  veszélyes  és  nem  veszélyes,  a  kommunális,  illetve az ipari hulladékok gyűjtésének, hasznosításának vagy ártalmatlanításának  hatékonyság  növelésé  folyamatos  cél.  A  munkahelyi  gyűjtőhelyek,  a  központi hulladékgyűjtő, a szelektív  kommunális  gyűjtőhelyek  továbbfejlesztése/fenntartása folyamatosan működik.


Szelektív hulladékgyűjtés

Több  helyszínen  területén   fix  szelektív  hulladékgyűjtő  pontok  találhatók,  melyek  használatára  belső szabályozások adnak iránymutatást a dolgozóknak.

Szelektíven gyűjtött legfontosabb hulladékfajták a papírhulladék, az üveghulladék, a műanyag hulladék, a fémhulladék, és a hulladékká vált elemek.


Kommunális, nem veszélyes hulladékgyűjtés

A kommunális és nem veszélyes hulladékok gyűjtése jogszabályoknak megfelelő edényzetben, kijelölt helyen történik, majd az ideiglenes tárolást  követően  engedéllyel rendelkező hulladékszállító  céggel elszállításra kerül.


Veszélyes hulladékgyűjtés


A  keletkező  veszélyes  hulladékok  elkülönítetten,  zárt gyűjtőhelyeken, a környezet  szennyezését megelőző, környezet károsítást kizáró módon kerülnek ideiglenes tárolásra az elszállítás időpontjáig.

Az összes  veszélyes hulladékot az annak begyűjtésére, valamint tárolására, szállítására és/vagy kezelésére csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személynek  vagy  szervezetnek kerül átadásra. A tevékenységek  során keletkező  veszélyes  hulladékokról  folyamatosan elektronikus  és egyéb nyilvántartás kerül vezetésre, mely mindig naprakész.


Hulladék-feldolgozó tevékenység

A 2015-ös évben kezdte meg a működését egy kábelhulladék feldolgozó berendezés, mely környezetvédelmi hatósági engedély alapján  kerül üzemeltetésre,  és a  saját  kábelhulladék  újrahasznosítását lehetővé teszi.


Zagyelhelyezés

Sűrűzagyos  salak  - pernye  eltávolítás: A  tüzelés  során pernye  és salak keletkezik.  A  tüzelési  maradékok környezetet  nem  szennyező  módon  való  elhelyezése  érdekében  a  társaság  az  úgynevezett  sűrűzagyos salak - pernyeelhelyezési  technológiát  alkalmaz.  A  tüzelési  maradékokból  „készített”  sűrűzagy  zagytározó lerakóra kerül elhelyezésre, környezetvédelmi engedély szerint.