Ipari Park

 

ip

 

 

 

 

A Mátrai Erőmű ZRt. (Mátra) igazgatósága 2006-ban újabb barna, illetve zöldmezős területek hasznosításáról döntött, mivel a kialakított üzleti viszonyra építve újabb vállalatok jelezték, hogy az erőmű közvetlen közelében szeretnének gyártóüzemet létesíteni. Ezek a vállalkozások részben a rendelkezésre álló olcsó energiára és a meglévő infrastruktúrára, részben az erőművek üzemeltetésével keletkező melléktermékek hasznosítására, részben pedig a biomassza együttégetési projektekre alapozzák letelepedési szándékukat. A Mátrai Erőmű ZRt. az ipari park címet 2007-ben kapta meg. A Mátrai Erőmű ZRt. iparterülete és az ezen belül lehatárolt ipari park közigazgatásilag részben Visonta, részben Halmajugra községekhez tartozik. Észak-keletről a markazi víztározó, keletről Markaz településhez tartozó mezőgazdasági terület, délről mezőgazdasági művelésbe visszaadott, tájrendezett bányaterület, nyugatról pedig Visontához tartozó tájrendezett bányahányóra telepített szőlőültetvények és erdős terület határolja. A lehatárolt ipari park összterülete 259 ha 2260 m2 törzsterületből  és 26 ha 8685 m2 fejlesztési területből áll. A fentiekben meghatározott törzsterület 41 ha 4819 m2 betelepíthető területet foglal magába, amelyre az elkövetkezendő 5 évben további vállalkozások betelepítését tervezi a társaság. 

 Iparipark_céges_20190405