Jelentés

Kapcsolódó fájlok

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.

JELENTÉS HULLADÉK EGYÜTTÉGETŐ MŰVEK

2016. ÉVI MŐKÖDÉSÉRŐL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL


Tartalomjegyzék    

1.0      Hivatkozások   

2.0      Technológia működése  

3.0      Levegőbe és vizekbe történő kibocsátások       

 

1.0       Hivatkozások

A jelentés célja, hogy bemutassa a Mátrai Erőmű Zrt. Visonta telephelyén működő  hulladék együttégető művek 2016. évi működését és ellenőrzését.  

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
29/2014.(XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, mű- ködési feltételeiről és a hulladékégetés technoló- giai kibocsátási határértékeiről
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények ki- alakításának és üzemeltetésének szabályairól

2.0     Technológia működése

 

 Hulladékok átvétele:

A hulladékok átvételét egységes környezethasználati engedély alapján végezzük.  

Együttégető mű Engedély száma Engedély érvényessége
Mátrai Erőmú Zrt.Visontai Erőmű BO/16/3998-2/2016. módosított 14765-13/2013. EKHE 2020.05.31

 

 

 

A hulladékok a ME Zrt. ipari parkjában települt GEOSOL Kft. telephelyére közúton érkezik, a mennyiség meghatározása hiteles közúti hídmérlegen történik.

A GEOSOL Kft. telephelyéről az együttégetéshez felhasznált anyagáram burkolt szállító szalagon az együttégetésre kijelölt blokkok szénszállító szalagjára történő átadással kerül a tüzelő berendezésbe. Itt történik az energetikai hasznosítás.  

Hulladékok tárolása:

A hulladékok tárolása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével a GEOSOL Kft. telephelyén történik. Az Erőmű telephelyén 2016. évben hulladék letárolás nem volt.           

Hulladékok energetikai hasznosítása:

A hulladékok energetikai hasznosítása erőművi engergiatermelő blokkjainak kazánjaiban történik.  

Együttégető mű     Energetikailag hasznosított hulladék mennyisége 2016. évben
Mátrai Erőmű Zrt. Visonta 57 470 t/év

  

 

3.0      Levegőbe és vizekbe történő kibocsátások

 

Nagytüzelő berendezésben történő hulladék együttégetésre vonatkozó összkibocsátási határértékek, levegőbe történő kibocsátások esetén: 

 

Szennyező anyag       Határérték Határérték mértékegysége
     Mátrai Erőmű  Zrt.           Visonta  

 

Összes szilárd anyag 20 mg/Nm3

 

NOx 200 mg/Nm3

 

SO2 200 mg/Nm3

 

Hg 0,05 mg/Nm3

 

Cd+TI 0,05 mg/Nm3

 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 mg/Nm3

 

Dioxinok és furánok 0,1 ng/m3

 

Éves légszennyező anyag kibocsátások  a nagytüzelő berendezésben történő hulladék együttégetés során:  

 

Szennyező anyag            Kibocsátás                          Mátrai Erőmű  Zrt. Visonta  Kibocsátás mértékegysége
HL-14b/2016. jegyzőkönyv HL-14c/2016. jegyzőkönyv
Összes szilárd anyag 5 4 mg/Nm3
NOx 196 179 mg/Nm3
SO2 188 125 mg/Nm3
Hg 0,0057 0,0079 mg/Nm3
Cd+TI 0,00027 0,00082 mg/Nm3
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,0888 0,4975 mg/Nm3
Dioxinok és furánok 0,0089 0,010 ng/m3
*nagytüzelő berendezés: 50 MWth-nál nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezés

  

A napi átlagértékek alapján 2016. évben határérték túllépés nem történt.

Rendkívüli légszennyezéssel járó esemény 2016. évben nem történt.

 

Levegőbe történő kibocsátások meghatározására alkalmazott mérési módszerek:  

 

Szennyező anyag Mérési módszer
          Mátrai Erőmű Zrt.
Összes szilárd anyag kalibrált automatikus mérő rendszer
NOx kalibrált automatikus mérő rendszer
SO2 kalibrált automatikus mérő rendszer
Hg szakaszos kibocsátás ellenőrzés
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V szakaszos kibocsátás ellenőrzés
Dioxinok és furánok szakaszos kibocsátás ellenőrzés
Cd+TI szakaszos kibocsátás ellenőrzés

 

Éves szennyvíz öszkibocsátások a Mátrai Erőmű Zrt-ben történő hulladék együttégetés során: 

-          Élő vízfolyásba történő közvetlen kibocsájtás nincs, ipari hulladék vizeinket teljes mértékben hasznosítjuk a kéntelenítő abszorber vízigényének biztosításához.

-          A hulladék égetés maradéka a széntüzelés maradékával (salak-pernye) együtt kerül a B1b besorolású ipari hulladéklerakóra. Ez 2016-ban a lerakott összes hulladék 0,39 %-a.

-          Vízminőség monitoring rendszer akkreditált vízmintavételezéssel és vizsgálattal (negyedévente) kontrollálja a zagytér hatást, alap állapothoz képest változás nem mérhető.