Karrier, képzés

TE vagy a JÖVŐ energiája!


Társaságunk nagyra becsüli munkavállalóit, akik munkájukkal, szaktudásukkal, hűségükkel folyamatosan hozzájárulnak a társaság több évtizedes működéséhez.


Hiszünk abban, hogy Te vagy a jövő energiája.


A  társaság Humán erőforrás osztálya nagy hangsúlyt fektet arra, hogy:


-      a kiegyensúlyozott üzletmenethez megfelelő létszámú és képzettségű  munkaerőt biztosítson felvétel,
       beillesztés, képzés, előrelépési lehetőség megteremtésével,

-      az utánpótlás állandó biztosítása érdekében intenzív toborzási és HR-marketing tevékenységet
       folytasson,kapcsolatokat építsen ki a képzőintézményekkel (az általános iskoláktól az egyetemekig),
       a kamarákkal, a munkaügyi hivatalokkal,

-      a társaság munkavállalóit (~2000 fő) képzéssel felkészítse a villamosenergia-piac kihívásaira,

-      a működés személyzeti feltételeit megteremtse, a stabil jövőképet megalapozza vezetőfejlesztési-,    
        utánpótlás-nevelési-, és gyakornoki programok elindításával,

-      teljesítményértékeléssel, motivációs eszközökkel fokozza a munkavállalói elégedettségét,

-      munkabiztonsági és egészségmegőrző programokkal tovább javítsa a munkafeltételeket.