Környezetvédelem

A Mátrai Erőmű ZRt. jelentős környezeti hatásai és környezetvédelmi célkitűzései

A Mátrai Erőmű ZRt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége Paks után a második legolcsóbb villamosenergia-termelő és az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A magyar villamosenergia-rendszerben ~ 15 % termelési részesedése van. A társaság barnaszén nyersanyagból (lignit) kínál a harmadik évezredben olcsó környezetbarát villamos energiát. Megbízható, stabil villamosenergia-termelőként működik a közép-európai árampiacon a XXI. század elején.

A környezetvédelem a Mátrai Erőmű ZRt. vállalati politikájának központi alkotóeleme. A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét az érvényes környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásoknak, irányelveknek megfelelően, folyamatosan ellenőrzött és felügyelt körülmények között, a szükséges erőforrások biztosításával úgy végzi, hogy csökkentse a káros környezeti hatásokat, az elérhető legjobb technológia alkalmazásával.

A jogszabályi előírások betartása érdekében intézkedések összeállítása, végrehajtása, értékelése, a kibocsátások rendszeres kontrollálása, a hatóságokkal történő kapcsolattartás, konzultációk végzése történik. A környezet védelme, megőrzése és javítása, a megsérült környezet helyreállítása, a felelős hulladékgazdálkodás, a tájrendezés, a termőföld-, a talaj-, a levegőtisztaság-, a vízvédelem és a környező települések védelme, nyílt környezetvédelmi tájékoztatása a társaság hosszú távú működésének és a jó hírnév megtartásának alapfeltétele.

A társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó összes érvényes környezetvédelmi követelményt betartja, és folyamatait állandóan javítja a környezeti terhelések elkerülése/mérséklése érdekében. A társaság egységes minőség és környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be, mely környezetvédelmi szempontból biztosítja a környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásokban foglalt kötelezettségek teljesítését úgy, hogy a saját célkitűzések egyre magasabb szintre emelkednek, a káros környezeti hatások pedig csökkennek. Ennek érdekében környezetvédelmi menedzsment-rendszert épített ki azért, hogy az összes környezetvédelmi kötelezettségnek és ezen túlmenő környezetvédelmi vonatkozású követelménynek eleget tudjon tenni a folyamatok szabályozási rendszerét segítségül hívva.