Levegőtisztaság-védelem

A társaság legkiemelkedőbb levegőtisztaság-védelmi feladatai közé tartozik az energiatermelő technológiában keletkező füstgáz tisztítása, az Európai Uniós normáknak megfelelő kibocsátási értékek betartása.

A klímavédelem érdekében a nemzetközi megállapodások - RIÓI Egyezmény, KIOTÓI Jegyzőkönyv – tükrében az üvegházhatást okozó gázok csökkentése érdekében jelentős lépéseket tett a Mátrai Erőmű ZRt. Az alternatív tüzelőanyagok felhasználásával (biomasszák, kevert hulladék) a kibocsátás mérséklésére tett intézkedések (gázbázisú fejlesztés) a társaság ez irányú tevékenységét hosszútávon meghatározza. AZ Európai Unió hazánk számára 2020-ig 20 %-os káros anyag kibocsátás csökkentést ír elő az 1990-es szinthez képest.

Az erőműi technológiából származó por-, kéndioxid-, szénmonoxid- és nitrogénoxid-kibocsátások további csökkentése a leválasztó berendezések (füstgáz kéntelenítő, elektrofilterek {LURGI, HEG}, SNCR) hatásfokának növelésével, tüzeléstechnikai fejlesztésekkel valósul meg folyamatosan.

A tüzelésből származó széndioxid-kibocsátás mérséklésére nemzetközi egyezmény, európai uniós határozatok, hazai jogszabályok és üzleti célok egyaránt kötelezik a társaságot. A célt az energiatermelő berendezések hatásfokának javításával, biomassza-tüzeléssel, jelentős biomassza-részarányú hulladékok energetikai hasznosításával és új megújuló projektek (pl.: fotovoltaikus erőmű) létesítésével valósítja meg a társaság. A diffúz légszennyező hatások erdősávok telepítésével, locsolással, műszaki intézkedésekkel kerül mérséklésre.

A társaság működésével járó levegőminőségi hatások figyelemmel kísérése érdekében a visontai bánya térségében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály méri és értékeli a környező térség levegőminőségét. A déli bánya térségében külön szerződés szerint végzik a PM 10 szállópor mérést a környező településeken. A bükkábrányi bánya térségében is szerződés alapján végzik a levegőminőségi méréseket.

1.1  Porleválasztás (elektrofilterek)

A Mátrai Erőmű ZRt. széntüzelésű blokkjainak távozó füstgázának szilárdanyag tisztítását elektrosztatikus pernyeleválasztókkal végezi. Ezzel a távozó füstgáz portartalma 99,5-99,7 % közötti tartományban leválasztásra kerül. A távozó füstgáz leválasztásából kikerülő égetési maradékok 90-95 %-a sűrűzagyos salak-pernye eltávolítási rendszeren keresztül B1-b besorolású ipari hulladéklerakókra (zagyterek) kerül. A megmaradó része hasznosításra kerül (pl.: cementipari felhasználás, pernyebeton előállítás stb.)

I-es blokk.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-es blokk elektrofilter 

 

 

 

 

 

1.2  Füstgáz kéntelenítés

kéntelenítő.doc

Az egyik kéntelenítő berendezés a hűtőtoronyban

 

A Mátrai Erőmű ZRt. a tüzelőanyag minőségéből és a termelés volumenéből eredően jelentős kéndioxid-kibocsátók közé tartozott 2000 októberéig.

Ezt követően megkezdődött a kéményéből kikerülő füstgáz kéndioxid-tartalmának csökkentését eredményező leválasztó berendezések üzembe helyezése, melyek a Heller-Forgó hűtőtornyok belsejében került kiépítésre.. A kiválasztott eljárás a legnagyobb referenciával rendelkező nedves mészköves technológián alapszik, mely nagy hatásfokkal választja le a kén-dioxidot. A mosótoronyban a felfelé áramló füstgázba vizes mészkőszuszpenziót permeteznek be. A több szinten bepermetezett mosóoldat hatására a forró füstgáz lehűl, a kémiai reakciók eredményeként pedig a mészkő megköti a kéndioxid gázt. A mosóberendezés zsompjában összegyűlő szulfitiszapot állandó keverés közben, sűrített levegő bevezetésével, kalciumszulfáttá, azaz gipsszé oxidálják.

A technológia melléktermékeként keletkező gipsz pedig a hazai építőipar egyik nyersanyagbázisát biztosítja, továbbá a Mátrai Erőmű ZRt. ipari parkjában működő egyes üzemeknek a nyersanyagát is folyamatosan biztosítja.

A keletkező gipsz melléktermék cca. 600.000 t/év, melynek fele értékesítésre, fele pedig a zagytereken kerül elhelyezésre.

1.3  NOx csökkentése

2016. január 1-vel kibocsátási határértékek szigorodnak, mely nitrogén oxidok esetében 500 mg/m3-ről 200 mg/m3-re történő határérték csökkenést eredményez. Ennek érdekében a Mátrai Erőmű ZRt. 2013-ban elkezdte az SNCR projekt megvalósítását az üzemelő szenes blokkjainál. Ezzel a technológiával (karbamid beadagolás mellett) a kívánt 200 mg/m3 határérték betartható, amelyet a próbaüzemek során az illetékes környezetvédelmi hatóság méréseivel igazolt. Ezzel biztosítható a Mátrai Erőmű ZRt. további működése.

1.4  Bányatevékenységből eredő kiporzás (szállópor) csökkentése

A porzó felületek nagyságának és a kiporzás idejének csökkentése, valamint a munkavállalókat és a környező községek lakosságát érő káros hatások mérséklése érdekében több intézkedést is tett a társaság. A külszíni fejtés során keletkező kiporzás mértékének csökkentését külön locsolójárművek biztosítják, melyek szükség szerint (legfőképpen száraz, csapadékmentes időszakokban) kerülnek beüzemelésre.

A bányaművelés határain lévő területek füvesítése, valamint fásítása folyamatos, szintén a kiporzás csökkentése miatt.

A környező településeken évente méréseket végeztet a társaság a környező településeken elhelyezett mérőműszerekkel a szállópor mennyiségének meghatározására. A méréseket évek óta a környezetvédelmi hatóság mérőlaborja végzi. A 2014-es és a korábbi mérések alapján megállapítható, hogy a jogszabályban meghatározott 50 µg/m3-hez képest átlagosan 20 µg/m3 érték a m3-kénti szállópor mennyisége mely messze megfelel az előírásoknak.