Szénértékesítés

Széneladás lakossági felhasználásra Visontán

 

A Mátrai Erőmű ZRt. értesíti a Tisztelt Vásárlókat, hogy továbbra is folytatja a visontai bányájában termelt  lignit értékesítését a lakosság részére.

A szénkiadóban csak a 3,5 t vagy ezt meghaladó teherbírású, illetve a 3,6 m-nél alacsonyabb gépjárművek megrakására van lehetőség. A rakodóállásokon magasság korlátozó táblák jelzik a beállási lehetőséget.

Értékesítési ár:                                   596,5 Ft/mázsa + ÁFA

Értékesítési időpontok:                      Csütörtök – Péntek: 1x8; 2x8 órás váltásokkal                     

Zökkenőmentes kiszolgálás érdekében a társaság ütemezi a kiszolgálást, a vásárlók előjegyzés alapján kerülnek kiszolgálásra.

Az igények bejelentése:                     hétfőtől péntekig         9:00 és 12:00 óra között

tel:       06-37/334-685

Kiszolgálás:

A gépjárművek rakodása Visonta bánya Sz-18 pályán üzemelő törőjénél történik.

A bejelentkezéskor megadott napon a gépjárműveknek a bányaterületén lévő, lakossági szénkiadónál kihelyezett mérlegháznál kell bejelentkezni, ahol a nyilvántartásba vétel, adategyeztetés és az üres mérlegelés megtörténik.  Kiszolgálás előtti parkolás, az SZ18-as szalagpálya bal oldalán kiszélesített útszakaszon két oszlopban lehetséges.

Fizetés: A fizetés készpénzben, a szénkiadónál kihelyezett pénztárban történik.

Mivel a szénértékesítés idényjellegű feladat, társaságunk fönntartja a kiadási napokra vonatkozó változtatás jogát.

A kiadás közvetlenül a szállítószalagról történő leválasztással történik, ezért az értékesítésre kerülő lignit nem osztályozott, valamint előfordulhat rakodási idő növekedés egy-egy esetleges szalagállás esetén.

Minőségi jellemzők:

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

ÉRTÉKEK

Szemnagyság (> 85 %)

40-350 mm

Fűtőérték

8000 – 9200 kJ/Kg

Nedvesség

49-52 %

Hamutartalom

6-14 %

Bombakén

1,22-1,28 %

 

A szén vizsgálatát, a minőségi adatok meghatározását a NAH-1-1385/2016 számon bejegyzett akkreditált vizsgálólaboratórium végezte.

 

Felhasználása, tárolása:

 

Száraz, hűvös helyen tárolandó! Rendszeresen karbantartott, jó szellőző kéménnyel ellátott tüzelőberendezésben használható optimálisan.

 

Minőségi nem megfelelőség:

A kiadott tüzelőanyaggal kapcsolatos észrevételeiket az áru kiadását követő 15 napon belül írásban tudjuk befogadni az alábbi címen:

Mátrai Erőmű Zrt

Vaniga Zoltánné

Kiemelt szakértő

Visonta, Erőmű utca 11

3271

 

Kérjük, hogy levelükben a kiadásra került lignit mérlegjegy számát, valamint pontos lakcímüket és telefonos elérhetőségüket feltétlenül adják meg.

 

Fogyasztói jogvita esetén panaszukkal az alábbi linken található lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak:

 

 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

 

Az esetleges változásokról friss információt a fenti telefonszámokon kaphatnak a Tisztelt Vásárlók!

 

 

Mátrai Erőmű Zrt.