Szénértékesítés

Széneladás lakossági felhasználásra Visontán

A Mátrai Erőmű Zrt. ezúton értesíti a Tisztelt Vásárlókat, hogykészpénzes lignit értékesítés kizárólag lakossági energiafogyasztók részére történik, melyhez minden esetben  a vevő által aláírt eredeti nyilatkozat szükséges!

Téjékoztató:

A szénkiadóban csak a 3,5 t vagy ezt meghaladó teherbírású, illetve a 3,6 m-nél alacsonyabb gépjárművek megrakására van lehetőség. A rakodóállásokon magasság korlátozó táblák jelzik a beállási lehetőséget.

Értékesítési ár:                                   596,5 Ft/mázsa + ÁFA

Értékesítési időpontok:                      Csütörtök – Péntek: 1x8; 2x8 órás váltásokkal                     

Zökkenőmentes kiszolgálás érdekében a társaság ütemezi a kiszolgálást, a vásárlók előjegyzés alapján kerülnek kiszolgálásra.

Az igények bejelentése:                     hétfőtől péntekig:        9:00 és 11:00 óra között tel:         06-37/334-685

Kiszolgálás: A gépjárművek rakodása Visonta bánya Sz-18 pályán üzemelő törőjénél történik. A bejelentkezéskor megadott napon a gépjárműveknek a bányaterületén lévő, lakossági szénkiadónál kihelyezett mérlegháznál kell bejelentkezni, ahol a nyilvántartásba vétel, adategyeztetés és az üres mérlegelés megtörténik.  

Kiszolgálás előtti parkolás, az SZ18-as szalagpálya bal oldalán kiszélesített útszakaszon két oszlopban lehetséges. A LAKISZ területére behajtani kiadási napokon reggel 500-tól lehet.

Fizetés: A fizetés készpénzben, a szénkiadónál kihelyezett pénztárban történik.

Mivel a szénértékesítés idényjellegű feladat, társaságunk fönntartja a kiadási napokra vonatkozó változtatás jogát.

A kiadás közvetlenül a szállítószalagról történő leválasztással történik, ezért az értékesítésre kerülő lignit nem osztályozott, valamint előfordulhat rakodási idő növekedés egy-egy esetleges szalagállás esetén.

Minőségi jellemzők:

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

ÉRTÉKEK
Szemnagyság (> 85 %) 40-350 mm
Fűtőérték 7500 – 9200 kJ/Kg
Nedvesség 49-52 %
Hamutartalom 6-14 %
Bombakén 1,22-1,28 %

 

A szén vizsgálatát, a minőségi adatok meghatározását a NAH-1-1385/2016 számon bejegyzett akkreditált vizsgálólaboratórium végezte.  

Felhasználása, tárolása:   Száraz, hűvös helyen tárolandó! Rendszeresen karbantartott, jó szellőző kéménnyel ellátott tüzelőberendezésben használható optimálisan.  

Minőségi nem megfelelőség:

A kiadott tüzelőanyaggal kapcsolatos észrevételeiket az áru kiadását követő 15 napon belül írásban tudjuk befogadni az alábbi címen:

Mátrai Erőmű Zrt

Vaniga Zoltánné

Kiemelt szakértő

Visonta, Erőmű utca 11

3271

Kérjük, hogy levelükben a kiadásra került lignit mérlegjegy számát, valamint pontos lakcímüket és telefonos elérhetőségüket feltétlenül adják meg.

Fogyasztói jogvita esetén panaszukkal az alábbi linken található lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak:  

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Az esetleges változásokról friss információt a fenti telefonszámokon kaphatnak a Tisztelt Vásárlók!    

Mátrai Erőmű Zrt.