Talajvédelem

Az iparfejlesztés szükségszerűen területeket von el a természettől, különösen igaz ez a tény a külfejtéses bányászatra, melyet csak oda lehet telepíteni, ahol gazdaságilag kitermelhető ásványkincs van.

A Magyarországon élő rendelkezések szerint a bányavállalkozó köteles a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott fokozatosan helyreállítani, rekultiválni és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, a természeti környezetbe illően kialakítani.

A bányaművelés előrehaladtával azonnal megkezdődik a technikai rekultiváció, majd ezt követi a biológiai rekultiváció, melynek során a bányaművelésre igénybe vett terület talajbiológiai, talajkémiai, vízgazdálkodási tulajdonságai fokozatosan javulnak, így később alkalmassá válik mezőgazdasági, erdészeti célú hasznosításra.