Talajvédelem

Az  iparfejlesztés  szükségszerűen  területeket  von  el  a  természettől,  különösen igaz ez a tény a külfejtéses bányászatra is.


A bányaműveléssel egy időben megkezdődik a technikai rekultiváció, majd ezt követi a biológiai rekultiváció, melynek során a bányaművelésre igénybe vett terület talajbiológiai, talajkémiai, vízgazdálkodási tulajdonságai fokozatosan  javulnak,  így  később  alkalmassá  válik  mezőgazdasági,  erdészeti  célú  hasznosításra.