Visontai szénértékesítés

Szénértékesítés lakossági felhasználásra Visontán

TÁJÉKOZTATÓ KÉSZPÉNZES VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE

A Mátrai Erőmű ZRt. (Székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11) értesíti a Tisztelt Vásárlókat, hogy

2018. október és november hónapban korlátozott mennyiségben ad ki lignitet készpénzes vásárlók részére. Az egy lakcímre elvihető max. mennyiség 100 q.          

2018. december hónapban a szénkiadás szünetel.

Értékesítési ár 2018. október 01-től:                           656 Ft/mázsa + 27 % ÁFA Értékesítési időpontok:       Hétfő – Kedd: 1x8; délelőttös műszak   

Zökkenőmentes kiszolgálás érdekében a társaság ütemezi a kiszolgálást, a vásárlók előjegyzés alapján kerülnek kiszolgálásra.

Az igények bejelentése:                   hétfőtől péntekig             9:00 és 12:00 óra között     tel: 06-37/334-685

Kiszolgálás:       

A gépjárművek rakodása Visonta bánya Sz-18 pályán üzemelő törőjénél történik. A bejelentkezéskor megadott napon a gépjárműveknek a bányaterületén lévő, lakossági szénkiadónál kihelyezett mérlegháznál kell bejelentkezni, ahol a nyilvántartásba vétel, adategyeztetés és az üres mérlegelés megtörténik.   Kiszolgálás előtti parkolás, az SZ18-as szalagpálya bal oldalán kiszélesített útszakaszon két oszlopban lehetséges.

Fizetés:                               

A fizetés készpénzben, a szénkiadónál kihelyezett pénztárban történik. Mivel a szénértékesítés idényjellegű feladat, társaságunk fönntartja a kiadási napokra vonatkozó változtatás jogát.

Vis Maior (előre nem látható elháríthatatlan akadály, amely a bányából történő kiszolgálást ellehetetleníti) esetén a Mátrai Erőmű Zrt fenntartja magának a jogot a kiszolgálás beszüntetésére, és a még várakozó tehergépjárművek elküldésére. Vis Maior esetén a Mátrai Erőmű Zrt kártérítési felelősséget nem vállal.

A kiadás közvetlenül a szállítószalagról történő leválasztással történik, ezért az értékesítésre kerülő lignit nem osztályozott, valamint előfordulhat rakodási időnövekedés egy-egy esetleges szalagállás, üzemzavar esetén.

Minőségi jellemzők:

MINŐSÉGI JELLEMZŐK ÉRTÉKEK
Szemnagyság (> 85 %) 40-350 mm
Fűtőérték 7500 – 9500 kJ/Kg
Nedvesség 48-52 %
Hamutartalom 6-16 %
Bombakén 1,22-1,30 %

 

A szén vizsgálatát, a minőségi adatok meghatározását a NAH-1-1385/2016 számon bejegyzett akkreditált vizsgálólaboratórium végezte. 

Felhasználása, tárolása: Száraz, hűvös helyen tárolandó! Rendszeresen karbantartott, jó szellőző kéménnyel ellátott tüzelőberendezésben használható optimálisan. 

Minőségi nem megfelelőség: A kiadott tüzelőanyaggal kapcsolatos észrevételeiket az áru kiadását követő 15 napon belül írásban tudjuk befogadni az alábbi címen:Mátrai Erőmű Zrt

Vaniga Zoltánné

Szénértékesítéssel megbízott kiemelt szakértő

Visonta, Erőmű utca 113271 

Kérjük, hogy levelükben a kiadásra került lignit mérlegjegy számát, valamint pontos lakcímüket és telefonos elérhetőségüket feltétlenül adják meg.  Fogyasztói jogvita esetén panaszukkal az alábbi linken található lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak: 

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html