Zajvédelem

5.1 Erőmű zajhatások

A környezeti zajhatás erőműves területen a villamosenergia-termelő berendezések üzeméből adódik. Ennek mértéke a környezeti zajhatás szempontjából nem jelentős. A berendezéseknél jelentkezik főként munkaegészségügyi szempontból, mely egyéni munkavédelmi védőeszközökkel és megfelelő műszaki/védelmi intézkedésekkel jól megoldott. Erőmű területen a szükséges hatósági alapzaj-mérés megtörtént, mely alapján a zajvédelmi hatásterület lehatárolásra került.

5.2 Bányászati zajterhelések csökkentése

A külfejtéses bányászati technológiából eredő zajterhelések csökkentésére folyamatos műszaki intézkedések, rendszeres zajmérések, felülvizsgálatok történnek.

A Mátrai Erőmű ZRt. zaj-és rezgésvédelmi tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi. Ennek megfelelve a társaság bányáiban kiemelt környezetvédelmi tevékenységnek számít a zajvédelem, mivel mind Visonta Déli bánya, az ismételten megnyitott Keleti II-es bánya folytatása, valamint a Bükkábrány bánya környezetében lakott települések helyezkednek el. A települések közelsége révén a legfontosabb feladat az üzemi tevékenység zajterhelésének alacsony szinten tartása, illetve annak folyamatos csökkentése. Ennek érdekében mindkét bányában az elmúlt években szakértő céggel felmérés készült a bányaüzemi berendezések zajkibocsátásáról, az immissziós pontokra gyakorolt hatásukról. A mérési eredmények tükrében zajvédelmi modellek készültek, melyek meghatározzák a szükséges intézkedéseket.

Ez mellett fontos az is, hogy ismert legyen a településeken (az immissziós pontokban) mért alapzaj mértéke, hiszen a bányászati tevékenység által keltett zajterhelés mértéke ekkor határozható meg egzakt módon. A visonta bányákban a lakóterületeken kijelölt zajterhelési mérési pontok, a bánya technológiai zajforrásaihoz közel vannak. Távolságuk a bányák telekhatárától számítva 40-50 és 700-800 méter között változik, de Bükkábrányban is 1 km-en belül található két község is. A nappali és éjszakai alapzaj meghatározása érdekében a technológiai zajok kiiktatásával, a bánya berendezéseinek teljes körű leállításával méréssorozat lefolytatására került sor.

A berendezések üzemen kívüli ideje alatt a közutakon átmenő, a helyi közlekedéstől származó zajok, a települések szokásos életvitelével, működtetésével összefüggésbe hozható, főként kommunális eredetű zajok, a jellemzően házkörüli munkáktól (pl. fűnyírás) származó, valamint az egyéb, nagy zöldfelületek, lombos fák környezetében meglévő természeti eredetű hanghatások (falevelek susogása, szél, kutyaugatás, stb.) domináltak. Az éjszakai órákban, főként az augusztusi–szeptemberi hónapokban nem elhanyagolható jelenség a tücskök jelenlétéből adódó plusz hanghatás. A természetes zajok, például a tücsökciripelés az alapzaj értékét akár 3-5 dB(A)- val is megnöveli. Egyes mérési helyek környezetében a permanensen meglévő forgalmi zajok a mérések alkalmával nem iktathatók ki, más mérési pontokon a főút forgalmi zaja csak a hajnali, kb. 01 és 04 óra közötti időszakban csillapodik. Így az éjszakai időszak mérésének eredményei között több helyen eléri, vagy meg is haladja a 40 dBA zajszint értéket.

Az előbbiek alapján látható, hogy a Mátra számára miért kiemelt feladat a bányaüzemi területeken a zajvédelmi tevékenység. A bányák működésükkel úgy akarnak megfelelni az előírásoknak, hogy már a környezeti zajok is jelentősen befolyásolják a zajterhelést.

Az üzemek Egységes Környezethasználati Engedéllyel rendelkeznek, amiben rögzítve vannak azok a végrehajtandó zajvédelmi feladatok, melyeket a lakosság védelme érdekében végre kell hajtani. Ez mellett a szakértői zajvédelmi vizsgálat eredményeit figyelembe véve jelentős intézkedésekre kerül sor az üzemekben (kedvező zajkibocsátású berendezések, illetve berendezéselemek – zajvédő burkolatok - beszerelése, ahol szükséges zajvédelmi töltések építése, illetve „felfogőnövényzet” telepítése).

A bányaüzemek szisztematikusan, tervszerűen tovább folytatják a zajkibocsátás csökkentési intézkedések megvalósítását, a cél minél csendesebb lenni, de kijelenthető, már jelenleg is több helyen a tevékenységünk …. „halkabb mint a tücsök”.

A bányászati berendezések beszerzése, áttelepítése, felújítása során a bányaüzemek kiemelt hangsúlty fektetnek arra, hogy az egyes alkatrészek, vagy berendezések cseréjekor kedvező zajkibocsátású alkatrészek/berendezések kerüljenek beépítésre a technológiákba.

Zajvédelem képekben:

 

Zajvédelem példaképekben:

bánya.web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A déli bányában üzemelő HK-4 jelű hányóképző gépen szalaghajtómű-csere történt

bánya1.web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új csendesebb Hansen hajtások az M-54 szalagfejen

 

 

 

 

bánya2.web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 db új Hansen  hajtás a meddő 56 jelű szalagfejen