Közgyűlési hirdetmény

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2015. évi rendes közgyűlésének időpontja 2015. március 27-én 10.00 óra.

A Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 2015. évi rendes közgyűlésének időpontja 2015. március 27-én 10.00 óra.A közgyűlés helye: a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság kultúrterme (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 

Az Igazgatóság a közgyűlést az Alapszabály előírása szerint 15 nappal a közgyűlést megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze.A részvényesek közgyűlési jogaikat akkor gyakorolhatják, ha a társaság részvénykönyvében szerepelnek. 

A társaság 2011. november 3. napjával a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvényekké alakította át, ezért a társaság csak azon részvényesnek tud közgyűlési meghívót küldeni, aki a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés szerint a 2015. február 27-i fordulónapon a részvények tulajdonosaként a részvénykönyvben szerepel. 

A fentiekre tekintettel kérjük az értékpapírszámla kezelőket, hogy a KELER Zrt. felhívására a KID rendszerben jelentsék be részvényeseinket a tulajdonosi megfeleltetésre. 

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlésen részt kívánnak venni, a részvénykönyvbe való bejegyzés érdekében keressék fel értékpapírszámla-vezetőjüket. A részvénykönyvbe történő bejegyzés megtörténtéről a részvényes a részvénykönyvet vezető KELER Zrt-nél érdeklődhet 2015. március 1. és március 6. között az alábbi elérhetőségeken: 

Kibocsátói Osztály

KELER Zrt.Tel:1/483-6100

E-mail:kibo@keler.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy az Igazgatóság a részvénykönyvet az Alapszabály előírásának megfelelően 2015. március 6-án 14.00. órakor lezáratja, és a közgyűlés napját követő munkanapon reggel 07.00 órakor nyittatja meg ismét.    

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága