Részvények értékesítése

Hirdetmény az átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséről

A Mátrai Erőmű ZRt. ezúton tájékoztatja mindazokat, akik átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvényekkel rendelkeznek, hogy a be nem nyújtott részények helyébe lépő dematerializát részvények a Tőkepiaci törvény 12. § alapján 2011. februárban értékesítésre kerültek.

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak a Társaság megbízottja részére történő átadásával tulajdonosa követelheti az értékesített dematerializált részvény ellenértékének kifizetését. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségek arányos részét köteles megfizetni. Ennek megfelelően az átalakításra érvényesen be nem nyújtott nyomdai részvények tulajdonosa az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékének a költségekkel csökkentett értékére jogosult. Az értékpapír kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

 

Az értékesített értékpapír ellenértékét a tulajdonos jelentkezéséig a társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja.

 

Az értékesítés eredménye

 

Az értékesítés a társaság azon részvényesei közötti zártkörű pályáztatással történt, akik a részvénykönyvben 2011. november 3-án részvényesként szerepeltek.

A benyújtott ajánlatok alapján kiválasztott 3 legjobb pályázattal az alábbi vételáron szerezték meg a részvényeket:

 

Névérték (Ft)                  Vételár (Ft)                          Árfolyam (%)

 

940.000.-                   2.001.650.-                               212,941

4.000.000.-              7.020.000.-                                  175,5   

590.000.-                   968.780.-                                   164,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5.530.000.-                    9.990.430.-                          180,658

 

Az értékesítésbe bevont Concord Értékpapír Zrt. által felszámított jutalékot levonva a részvényesek részére elkülönített számlára helyeztük a 9.490.430.- Ft netto vételárat, amely 171,617 % árfolyamnak felel meg.

 

Az értékesítéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a Mátrai Erőmű ZRt. készséggel áll a tisztelt részvényesek rendelkezésére munkanapokon 7.00.-től 14.00. óráig az alábbi elérhetőségeken vagy a Társaság székhelyén.

tel: 37/334-179                                  

e-mail: judit.vekony@mert.hu

 

 

 

                                                                                                                      Mátrai Erőmű ZRt.

                                                                                                                          igazgatósága